sztandary szkolne

Idea najczęściej jest czynnikiem sprawczym podejmowanych przez zarówno jednostki jak i też urzędy i inne formy organizacji działań. Sam jednak fakt że idea jest słuszna i powinna być realizowana w kształcie założonym i przynoszącym określone skutki nie znaczy że tak się stanie. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo że zostanie w jakiś sposób wypaczona albo też zwyczajnie zabraknie determinacji i pomysłu by ją wprowadzić w życie w tym kształcie jaki miała od samego początku. Czyli rzeczywistość w której się poruszamy to skutek niedoskonałego realizowania wcale niedoskonałych idei ale niekiedy mniej od tego stanu oddalonych. Jednym z przykładów jak można źle pojmować i realizować ideę jest system edukacji nie tylko lokalnie ale w wielu miejscach na świecie. Oczywiście w zależności od usytuowania polityczno- gospodarczego występują duże rozbieżności w skali globalnej jednakże można wskazać pewną cechę która zawsze będzie się przewijać przez dyskusje i rozmowy. Otóż myśląc o systemie edukacji ktoś wpadł wcale nie na tak złą ideę by wszelkie osoby od lat najmłodszych do końcowego etapu kształcenia miały dokładnie takie same szanse jeżeli chodzi o właśnie zdobywanie wykształcenia. Zatem myśl dążyła do takiego obrazu w którym to każdy mógłby oczywiście na ile pozwoliłby by mu na to jego własne uzdolnienia dążyć do tego by zdobyć określone wykształcenie i przykładowo status materialny albo miejsce zamieszkania nie powinny w tym mu w żadnym stopniu przeszkodzić. Kiedy się zastanowić widać na pierwszy rzut oka że jest to absolutnie nie do zrealizowania ponieważ kiedy ktoś mieszka dalej albo ma mniej pieniędzy już jest niejako na słabszej gorszej pozycji. Państwo nie może mu zrefundować w całości kosztów edukacji ani ich zlikwidować ponieważ są to nierealne założenia natury fiskalnej. Dowożenie do szkół również jest możliwe na zdecydowanie mniejszą skalę niż by się to wydawało. Przede wszystkim dlatego że sam transport generował by koszt którego nie można było by w żaden sposób pokryć tworząc faktycznie bez płatne szkolnictwo. Zatem zamiast gonić za mrzonkami lepiej się zastanowić co faktycznie można zrobić by szanse na zdobycie wykształcenia były prawie równe ponieważ równe nigdy się nie staną. Promowanie na siłę tych którzy teoretycznie mają mniejsze szanse też nie wydaje się sprawiedliwe, jak przekonano się w skali globalnej takie próby prowadzone za pomocą różnych narzędzi też nie zdają egzaminu, czyli lepiej zamiast utrzymywać przekonanie że mit stanie się rzeczywistością robić coś sensownego i przemyślanego. Wydaje się jednakże niestety że w wielu przypadkach przekracza to poziom wyobraźni osób odpowiedzialnych za poziom i kształt systemu edukacyjnego w danym kraju. Niestety na takim stanie rzeczy najbardziej cierpią sami zainteresowani czyli uczniowie i studenci którzy każdego dnia zmagają się z niedogodnościami danego systemu edukacyjnego. Może gdyby osoby podejmujące decyzję częściej słuchały głosu tych grup faktycznie dałoby się system skuteczniej poprawiać.

Przyjazne nauce państwo

Panuje powszechne przekonanie że rozwój naukowy jest tak rozpędzony że nic nie jest w stanie go powstrzymać i faktycznie jest w tym spojrzeniu zdecydowanie sporo racji. Jednakże nie zwalnia to samych państw od tego aby nauce jako takiej tworzyć jak n...

Więcej

Obrazy malowane ręcznie i kopiowane dzieła mistrzów

Sztuka w dzisiejszych czasach okazuje się pojęciem jeszcze bardziej względnym, niż dotychczas. Ulegliśmy sporej komercjalizacji nie tylko mediów, ale także sztuk plastycznych. Aktorstwo prezentowane w telewizji na każdym kroku w każdym serialu także ...

Więcej