Wychowanie dzieci

Często można usłyszeć stwierdzenie, iż dziecko jest wychowywane bezstresowo. Interpretacje tego określenia mogą być zgoła różne, nie mniej jednak najczęściej fakt ten oznacza, iż dziecko staje się przysłowiowym pępkiem świata. Od dawna wiadomo, że mały człowiek potrzebuje odpowiednich wskazówek i właściwego prowadzenia, wychowanie bez wątpienia wpływa na późniejsze relacje z innymi ludźmi, postawę i sposób bycia danego człowieka, jego oczekiwania wobec innych, a przede wszystkim umiejętność właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Zarówno małe dziecko, jak również nastolatek ma potrzeby, które należy zaspokoić, nie mniej należy zwrócić uwagę wpływ wychowania na właściwy rozwój dziecka i w miarę możliwości rozsądnie ingerować w działania i oczekiwania młodych ludzi. Ogólnie przyjęto, iż bezstresowe wychowanie to nieograniczone spełnianie dziecięcych żądań i oczekiwań. W przypadku młodszych dzieci są to najczęściej drogie zabawki, gry komputerowe, telefony itp. Wraz z wiekiem wzrastają także potrzeby, nie trudno więc zauważyć, iż oczekiwania nastolatka są znacznie większe i droższe, obejmują często drogi sprzęt elektroniczny, markowe ciuchy, kosmetyki, uczestnictwo w drogich imprezach itp. Rodzice z różnych powodów nie zawsze mogą pozwolić sobie na taki wydatek, natomiast młodzi ludzie za wszelka cenę chcą dorównać bogatszym kolegom. Bezstresowe wychowanie polega przede wszystkim na spełnianiu wszelkiego rodzaju zachcianek. O ile w przypadku małych dzieci nie jest to zbyt trudne, o tyle w może stanowić poważny problem, gdy dziecko podrośnie i z kilkulatka stanie się dojrzewającym nastolatkiem. Efektem tego typu działań mogą być kradzieże, zarówno w domu jak i poza nim, względnie poszukiwanie innych źródeł zdobycia wymarzonych rzeczy czyli prostytucja lub współpraca z dealerami narkotyków. Próby podjęcia pracy z nastolatkiem są trudne i ciężkie do przebycia, a efekty mogą pojawić się dopiero po długim czasie. Nierzadko konieczna okazuje się pomoc pedagoga lub psychologa. Najlepszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji właściwe prowadzenie dziecka już od najmłodszych lat. Faktem jest, iż wychowanie nie powinno opierać się wyłącznie na zakazach i nakazach, dziecko – podobnie jak każdy człowiek – ma także swoje prawa. Obowiązkiem dorosłych, przede wszystkim prawnych opiekunów, jest jednak wskazanie właściwego kierunku i umożliwienie prawidłowego rozwoju. Dlatego też warto pozwalać dziecku uczestniczyć w życiu rodziny, uwzględniając jego zdanie czy opinię, warto także pomóc mu rozwijać swoje pasje i zainteresowania, czy choćby pomóc w poszukiwaniu hobby. Dla jednych może to być taniec czy sport, dla innych śpiew lub zajęcia plastyczne. Dzieckiem należy kierować w sposób przemyślany i rozsądny, dostosowując oczekiwania dziecka do możliwości rodziny, obejmujących przede wszystkim stronę finansową gospodarstwa domowego. Dziecko, które od najmłodszych lat aktywnie uczestniczy w życiu rodziny potrafi lepiej poradzić sobie w dorosłym życiu, zarówno w kwestiach międzyludzkich, jak również bytowo – materialnych.

Egzamin maturalny

ogłoszenia Egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem dla każdego ucznia podczas jego nauki w szkole. Jest to test, który utoruje drogę człowiekowi, więc od tego zależy czy dostanie się on na wymarzone studia, a także czy będzie posiadał wykształcenie śred...

Więcej

Ulubione rozrywki

Można by bardzo wiele napisać na temat tego jak ludzie między sobą się różnią i jakie są tego przyczyny zarówno zewnętrzne jak i też wewnętrzne. Jednakże pomimo tych wszelkich różnic widocznych na pierwszy i setny rzut oka ludzie mają bez względu kim...

Więcej