Biblioteka szkolna

Bardzo ważną rolę w życiu szkoły i w życiu każdego ucznia pełni z pewnością biblioteka, do której bardzo często się udajemy. Zgromadzone tam jest mnóstwo książek różnego typu, każdy znajdzie tam coś dla siebie, dzieci różnego rodzaju bajki, a młodzież lektury szkolne oraz opracowania, które na pewno im się przydadzą. Także nauczyciele mogą korzystać z tej placówki, gdyż można tam znaleźć różnego rodzaju książki naukowe, które dodatkowo pogłębiają wiedzę każdego człowieka, a także ułatwiają prowadzenie lekcji przez nauczycieli. W bibliotekach pracuje zazwyczaj kilka osób, tak aby szybko obsługiwać uczniów, którzy spieszą się na kolejne lekcje. Wypożyczają one im książki, które uczniowie muszą po pewnym czasie oddać, ponieważ każdy z nich ma specjalną kartę założoną w bibliotece i musi ona być na koniec roku pusta, tak aby nie mieć żadnych problemów z tą placówką. W bibliotece panuje cisza, gdyż uczniowie przychodzą tam też po to, aby poczytać sobie różne książki, a więc potrzebny jest im spokój, nikt im w danej chwili nie może przeszkadzać i nad tym również czuwają osoby zatrudnione w bibliotece. Bardzo często w bibliotekach są także komputery z których uczniowie mogą korzystać w celach edukacyjnych, to znaczy poszukać jakichś informacji, które są im potrzebne na zaraz, a potem mogą je sobie wydrukować, i po sprawie. Ustawiony jest tam także telewizor, dzięki któremu nauczyciele mogą przychodzić tam z całą klasą, aby obejrzeć jakiś film, na którym zawarta jest jakaś lektura szkolna, i tym podobne. Powinno to być bardzo duże pomieszczenie, gdyż zbiór książek jest bardzo duży, a każdy uczeń także powinien mieć do nich szeroki dostęp. W bibliotekach szkolnych biedniejsze dzieci uczęszczające do danej szkoły mogą sobie wypożyczyć podręczniki szkolne obowiązujące na dany rok szkolny w określonym przedziale wiekowym. Mogą je one oddać dopiero na koniec roku szkolnego, a więc jest to bardzo szlachetny gest, gdyż rodzice takich uczniów zaoszczędzą niepotrzebnych wydatków, a dani uczniowie nie będą musieli wstydzić się tego, że nie posiadają jakiegoś podręcznika. Reasumując biblioteka szkolna spełnia ogromnie pozytywną rolę w życiu każdego ucznia, gdyż zapewnia im ona dostęp do wszystkich potrzebnych im lektur, do zdobywania informacji w celach edukacyjnych, mogą sobie także poczytać tam dla przyjemności, obejrzeć film, i tym podobne. Osoby pracujące w tej placówce są z reguły bardzo miłe i pomocne, tak aby uczeń nie miał do nich zastrzeżeń. Każdy uczeń ma specjalną kartę w komputerze znajdującym się w bibliotece, z której na koniec roku musi się wywiązać, aby nie było żadnych nieporozumień, także jeśli ktoś wypożycza jakąś książkę, to automatycznie zostaje to zapisane na jego karcie. Biblioteka szkolna otwarta jest w wyznaczonych godzinach, tak więc uczniowie muszą się z nimi zapoznać, aby wiedzieć kiedy mogą się oni w niej stawić. W takowych zbiorach książek jest bardzo dużo ich rodzajów, dlatego każdy na pewno znajdzie cos dla siebie, jednak najczęściej z bibliotek korzystają uczniowie.

Dominacja najbogatszych

Obecne czasy charakteryzują się tym iż państwa rozwinięte starają się jak tylko mogą prześcignąć inne pod względem rozwoju technologicznego tak by stać się dominującą siłą w danym regionie lokalnie a nawet o ile na to mogą sobie pozwolić globalnie. A...

Więcej

Problemy współczesnej młodzierzy

Obecny młodzież ma trochę inne problemy niż ich rówieśnicy kilkanaście lat temu. Nastolatkowie mają tyle problemów, że można by nie jednego dorosłego człowieka nimi przybić. Jednym z takich problemów jest alkoholizm. Dostępność wysokoprocentowych tr...

Więcej