Biblioteka szkolna

Bardzo ważną rolę w życiu szkoły i w życiu każdego ucznia pełni z pewnością biblioteka, do której bardzo często się udajemy. Zgromadzone tam jest mnóstwo książek różnego typu, każdy znajdzie tam coś dla siebie, dzieci różnego rodzaju bajki, a młodzież lektury szkolne oraz opracowania, które na pewno im się przydadzą. Także nauczyciele mogą korzystać z tej placówki, gdyż można tam znaleźć różnego rodzaju książki naukowe, które dodatkowo pogłębiają wiedzę każdego człowieka, a także ułatwiają prowadzenie lekcji przez nauczycieli. W bibliotekach pracuje zazwyczaj kilka osób, tak aby szybko obsługiwać uczniów, którzy spieszą się na kolejne lekcje. Wypożyczają one im książki, które uczniowie muszą po pewnym czasie oddać, ponieważ każdy z nich ma specjalną kartę założoną w bibliotece i musi ona być na koniec roku pusta, tak aby nie mieć żadnych problemów z tą placówką. W bibliotece panuje cisza, gdyż uczniowie przychodzą tam też po to, aby poczytać sobie różne książki, a więc potrzebny jest im spokój, nikt im w danej chwili nie może przeszkadzać i nad tym również czuwają osoby zatrudnione w bibliotece. Bardzo często w bibliotekach są także komputery z których uczniowie mogą korzystać w celach edukacyjnych, to znaczy poszukać jakichś informacji, które są im potrzebne na zaraz, a potem mogą je sobie wydrukować, i po sprawie. Ustawiony jest tam także telewizor, dzięki któremu nauczyciele mogą przychodzić tam z całą klasą, aby obejrzeć jakiś film, na którym zawarta jest jakaś lektura szkolna, i tym podobne. Powinno to być bardzo duże pomieszczenie, gdyż zbiór książek jest bardzo duży, a każdy uczeń także powinien mieć do nich szeroki dostęp. W bibliotekach szkolnych biedniejsze dzieci uczęszczające do danej szkoły mogą sobie wypożyczyć podręczniki szkolne obowiązujące na dany rok szkolny w określonym przedziale wiekowym. Mogą je one oddać dopiero na koniec roku szkolnego, a więc jest to bardzo szlachetny gest, gdyż rodzice takich uczniów zaoszczędzą niepotrzebnych wydatków, a dani uczniowie nie będą musieli wstydzić się tego, że nie posiadają jakiegoś podręcznika. Reasumując biblioteka szkolna spełnia ogromnie pozytywną rolę w życiu każdego ucznia, gdyż zapewnia im ona dostęp do wszystkich potrzebnych im lektur, do zdobywania informacji w celach edukacyjnych, mogą sobie także poczytać tam dla przyjemności, obejrzeć film, i tym podobne. Osoby pracujące w tej placówce są z reguły bardzo miłe i pomocne, tak aby uczeń nie miał do nich zastrzeżeń. Każdy uczeń ma specjalną kartę w komputerze znajdującym się w bibliotece, z której na koniec roku musi się wywiązać, aby nie było żadnych nieporozumień, także jeśli ktoś wypożycza jakąś książkę, to automatycznie zostaje to zapisane na jego karcie. Biblioteka szkolna otwarta jest w wyznaczonych godzinach, tak więc uczniowie muszą się z nimi zapoznać, aby wiedzieć kiedy mogą się oni w niej stawić. W takowych zbiorach książek jest bardzo dużo ich rodzajów, dlatego każdy na pewno znajdzie cos dla siebie, jednak najczęściej z bibliotek korzystają uczniowie.

Czy w szkole jest bezpiecznie?

Bezpieczeństwo to jedna z potrzeb, bez której realizacji, żyje się z pewnością ciężko. Szczególnie, jeśli nie czujemy się bezpiecznie w miejscu, gdzie spędzamy większość swojego czasu, a właściwie dużą część naszego życia, czyli w szkole. Raz po raz ...

Więcej

Szkolne kluby wolontariatu

Szkolne kluby wolontariatu powstają przede wszystkim w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ich zasadniczym celem jest wypełnienie młodzieży czasu wolnego z korzyścią dla lokalnego środowiska jak również osób potrzebujących i pokrzywdzonych prze...

Więcej