Dziennik klasowy

Każda klasa musi posiadać swój dziennik klasowy, a znajduje się on w pokoju nauczycielskim, tak aby dostęp do niego miał tylko wychowawca danej klasy oraz nauczyciele, którzy uczą daną klasę poszczególnych przedmiotów szkolnych. W takim dzienniku zawarte są najważniejsze informacje na temat klasy, to znaczy lista uczniów danej klasy, plan lekcji, nazwisko wychowawcy i nauczycieli z którymi mają lekcje, oceny uczniów, uwagi pozytywne i negatywne, i wiele, wiele więcej. Oczywiście taki dziennik jest udostępniany do wglądu przez nauczycieli swoim uczniom, gdyż mają prawo zapoznać się oni ze swoimi ocenami lub uwagami. Muszą oni tylko poprosić kogoś, aby pokazał im to co ich interesuje, i po sprawie. Żaden nauczyciel nie ma prawa odmówić uczniowi wglądu do dziennika klasowego, gdyż jest to niedozwolone, i młodzież może wtedy iść na skargę do dyrekcji. Wgląd do niego mogą mieć także rodzice na zebraniach z rodzicami, gdzie wychowawca klasy zaprasza po kolei zainteresowanych rodziców, aby mogli oni zapoznać się bliżej z ocenami ich dziecka, i tym podobne. Dziennik klasowy spełnia ogromną rolę, ponieważ są tam zawarte wszystkie oceny, które zdobywa uczeń w przeciągu roku szkolnego, a więc jest to bardzo istotny dokument, gdyż dzięki niemu uczeń dostaje sprawiedliwą ocenę końcową, a potem świadectwo szkolne. Należy więc uważać na to, aby nie zgubić dziennika danej klasy, gdyż będzie to mogło być tragiczne w skutkach, bardzo trudno będzie potem odzyskać wszystkie oceny zawarte w tym dzienniku. Należy również pamiętać o tym, żeby nie dopuszczać uczniów do tego dziennika samodzielnie, to znaczy nie mogą oni mieć do niego dostępu bez obecności jakiegokolwiek nauczyciela, gdyż istnieje taka możliwość, że dopiszą sobie kilka dobrych ocen z niektórych przedmiotów, gdzie słabiej im idzie, albo zmienią sobie oceny na lepsze, albo dopiszą kilka uwag pozytywnych, aby mieć lepsze zachowanie na koniec roku. W tym dzienniku wystawiane są oceny semestralne i końcowe, które potem czyta się uczniom danej klasy, każda klasa ma więc osobny dziennik, tak aby wszystko się nie zlewało i nie było żadnych nieporozumień. Informacje w nim zawarte są na tyle ważne, że na pewno należy uważać na to, aby ten dziennik się nie zgubił, gdyż wtedy osoba odpowiedzialna za jego zagubienie lub zniszczenie będzie miała spore problemy, gdyż jest to dokument państwowy o niezwykle ważnej wartości. Jeżeli chcemy zmienić coś w dzienniku klasowym to nie ma problemu, możemy zmienić listę uczniów jeżeli ulegnie ona zawirowaniom, możemy zmienić ocenę danemu uczniowi jeżeli ją poprawi lub zasługuje na wyższą, i tym podobne. Jest to więc bardzo ważny i przydatny dokument, dzięki któremu uczeń ma zgromadzone swoje wszystkie oceny z przeciągu roku szkolnego w jednym miejscu i może się z nimi w dowolnej chwili zapoznać, tak aby wiedział co musi poprawić. Bez takiego dziennika na pewno nie możliwe by było prowadzenie jakiejkolwiek szkoły, teraz natomiast najnowocześniejsze dzienniki znajdują się w komputerach, ma to pomagać nauczycielom.

Szkolne kluby wolontariatu

Szkolne kluby wolontariatu powstają przede wszystkim w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ich zasadniczym celem jest wypełnienie młodzieży czasu wolnego z korzyścią dla lokalnego środowiska jak również osób potrzebujących i pokrzywdzonych prze...

Więcej

Czego Jaś się nie nauczy

Nie ma chyba osoby, która nie znała by starego przysłowia: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Oczywiście przysłowie to jest nieraz powtarzane dzieciom, które niechętnie się uczą. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że to od ich wie...

Więcej