Dzisiejsi rodzice

Dzisiejsi rodzice kładą ogromny nacisk na edukację swoich pociech. Wielu z nich wybiera najlepsze żłobki, przedszkola i szkoły, zanim przyjdzie na świat. Wybierając dobrą, niekoniecznie państwową szkołę, nie zawsze interesuje nas koszt nauki, bardziej zwracamy uwagę na to, że nasze dziecko zyska więcej informacji, dostęp do lepszej technologii oraz przyjaciół z dobrych, zamożnych rodzin. Coraz częściej też dla wielu dzieci szkoła pełni funkcje wychowawcze. To w przedszkolu i szkole nawiązują się pierwsze przyjaźnie na długie lata, miłości i dlatego tak ważny jest wybór dobrej placówki edukacyjnej. Pracujący rodzice zostawiają swoje pociechy rano w szkole i odbierają wieczorem, w tym czasie oprócz nauki i kontaktu z rówieśnikami, dzieci korzystają z wszelkiego rodzaju kół zainteresowań, zajęć dodatkowych często bardziej dostępnych i rozwiniętych w prywatnych szkołach czy przedszkolach. Szkoły państwowe próbują już dorównać swoimi ofertami zajęć dodatkowych, dostępem do lepszych technologii i zapewnieniem opieki poza lekcyjnej, prywatnym ośrodkom. Dziś w prawie każdej szkole znaleźć możemy ogrom zajęć najodpowiedniejszych dla naszego maleństwa, znajdują się tam także gabinety pedagoga czy psychologa szkolnego, który chętnie pomoże dzieciom borykającym się z różnego rodzaju problemami i trudnościami nie tylko w nauce. Postęp techniki i nauki jest tak ogromny także w wykrywaniu przez oba rodzaje placówki, wad przeszkadzających w nauce. Dawniej takie pojęcia jak: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD nie były tak znane i nie łączono ich z problemami w szkole, a dzieci źle uczące się nazywano nieukami. Dziś z tym można walczyć, stwierdzenie takiej wady, pozwala rodzicom odpowiednio pracować z dzieckiem. Powstało wiele podręczników i ćwiczeń z zadaniami poprawiającymi takie wady, a także szkoła stała się bardziej otwarta do pomocy takim dzieciom. Po etapie szkoły podstawowej, nasze dziecko- nastolatek samo chciałoby sobie wybrać gimnazjum, w którym będzie się uczyć, kierując się namową koleżanek, i tu już bardziej musimy się starać, aby to była szkoła z dobrą renomą i po skończeniu, której łatwiej będzie się mu dostać do dobrego liceum a potem na studia. Wraz jak rośnie nasze dziecko, rosną też oczekiwania, jakie mu stawiamy. Czas gimnazjum i szkół średnich wiąże się z buntem nastolatków, na który duży wpływ mają hormony. Szkoła stawia przed nimi duże wymagania, narzuca swoje priorytety, co niejednemu młodemu człowiekowi się nie podoba. Nauka przedmiotów, uważanych za niepotrzebne, zasady kultury osobistej, tak różnej od panującej mody, oraz ogólna troska rodzica to najczęstsze przyczyny awantur. Szkoły ponadpodstawowe to także nowi znajomi, często wpływowi, zachęcający nasze dziecko do rzeczy niebezpiecznych, źle wpływających na rozwój ludzkiego ciała i umysłu. Słabsi psychicznie uczniowie, aby podporządkować się towarzystwu i być zauważanym, sięgają po różnego rodzaju używki, co niestety wiąże się z konsekwencjami. Pamiętajmy, że dojrzewanie to trudny dla nas okres, ale w późniejszym życiu określany za najpiękniejszy. Pozwólmy naszemu nastolatkowi na odrobinę swobody i kontrolujmy go, ale nie koniecznie na każdym kroku.

Dzisiejsze czasy

Dzisiejsze czasy cechuję bardzo szybki postęp technologiczny. Gwałtowny rozwój nie miałby miejsca, gdyby nie intensywne badania naukowe. Naukowcy z całego świata pracują codziennie by ułatwić życie przeciętnemu człowiekowi. W poszukiwaniu nowych rozw...

Więcej

Szkoła dawniej i dziś

Z pewnością każdy z nas przechodził etap w swoim życiu, w którym musiał chodzić do szkoły. Gdyby porównać edukację dawniej i dziś, można by śmiało dojść do wniosku, że sposób nauczania zmienił się znacznie. Zresztą nie tylko metody zmieniły się, budy...

Więcej