zabawki edukacyjne dla 3 latka

Od zawsze ważnym elementem jest aby uczyć dzieci higieny oraz bogacenia wiedzy o zdrowiu. Już w przedszkolu wprowadzane są elementy prowadzenia zdrowego stylu życia, przedszkolanki uczą dzieci nabywania umiejętności dbania o zdrowie oraz utrzymywania higieny. Dzieci w przedszkolu poznają mozliwości własnego organizmu, poznają czynniki które mogą szkodzić zdrowiu oraz takie które pomagają żyć każdemu człowiekowi zdrowo. Ważnym elementem w nauczaniu małych dzieci zdrowego trybu życia nauczyciele nie powinni stawiać jako przykłądu włąsnej osoby, gdy na przykład nauczycielka pije non stop kawę lub pali papaierosy. Jest to zły przykład dla dzieci, który nie powinien być naśladowywany ze względu na nabycie złych nawyków. Dzieci szybko się uczą i widząc wzorzec dorosłej osoby, myślą że każdy tak robi i oni w przyszłości będą tacy sami. Dzieci powinni mieć bardzo dużą swobodę działania, nikt nie powinien ograniczać ich inwencji, dzieci powinny wykorzystywać wszytskie zasoby edukacyjne, które pomogą im nabyć właściwych umiejętności oraz przyzwyczajeń, którymi będą kierwać się w swojej przyszłości. Profilaktyka zdrowia w przedszkolu powinna być traktowana jako zdrowy tryb zycia każdego człowieka, który dba o swoje zdrowie. Dzieci z odniesionych wniosków same będą odpowiednio oceniać każdą sytuację i podejmować własne decyzje w tej kwestii. Każde dziecko powinno mieć odpowiedni czas na zdobycie wiedzy oraz doświadczenia, co potem znajduje wyniki jak dziecko odnajduje się w otaczającym świecie. Każde dziecko czy to małe czy duże powinno być uswiadomione o zagrożeniach zdrowia, organizując zajęcia tematyczne, które nauczą dzieci samokontroli i doświadczenia w podejmowaniu decyzji. Dziecko powinno być świadome włąsnego organizmu oraz powinno wiedzieć jak właściwie kształtować bezpieczeństwo wokół siebie i innych. Co do higieny to nauka w przedszkolu dąży do podnoszenia poziomu wiedzy dziecka na temat utrzymania higieny oraz skutecznego zapobiegania chorobom. Dziecko także w tej kwestii powinno mieć dużo swobody w poznawaniu rzeczywistości, ale nalezy pamiętać o codziennych przzywczajeniach higienicznych i przypominać dzieciom. Dzieci już od najmłodszych lat powinny wiedzieć o zagrożeniach nie utrzymywania higieny, oraz o grożnych bakteriach. Nauczyciele powinny kształtować przestrzeganie zasad higieny u małych dzieci nawet podczas zabawy oraz kierowaniem dziecięcą wyobraźnią. Zabawy powinny zawierać dyscypliny, współdziałania w grupie oraz gry ruchowe które pomogą utrwalić dzieciom wiedzę i doświadczenia. Aktywność ruchowa kojarzy się dzieciom ze spontanicznym, niczym nieskrępowanym ruchem, który można dowolnie zmieniać i dostosowywać do własnych możliwości. Na przykład połączenie koniecznych elementów i ćwiczeń opowieścią lub fabułą, którą ilustrować będą przedszkolaki za pomocą ruchu, pozwoli na ciekawe interesujące zajęcia, oraz korygowanie wad postawy. Edukacja zdrowotna powinna więc być wprowadzana już od najmłodszych lat, jest elementem promocji zdrowia. Dzieci powinny uczyć się wiedzy o zdrowiu związanym z funkcjonowaniem własnego organizmu oraz o zdobywaniu wiedzy o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie.Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę. Dzieciństwo jest okresem, kiedy to dzieci kształtują postawy aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia, odróżnieniu przyzwyczajeń i nawyków w późniejszym życiu. Edukacja zdrowotna w jest ważna i powinna być nauczana od najmłodszych lat, tak aby dziecko było świadome swego zdrowia, jego zagrożeń oraz wiedziało na jego temat wszytsko o zagrożeniach. Wiadomość o o zdrowiu stanowi znakomitą płaszczyznę integrującą wiele różnorodnych działań edukacyjnych wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Poprzez myślenie, poszukiwanie, działanie, uczenie się i doskonalenie dziecko przyjmuje odpowiedzialność za własne zdrowie.

Dzieci nastolatki szkoła

Wychowanie dziecka to wielka odpowiedzialność. Potrzeby małego człowieka to nie tylko pełny żołądek i dach nad głową, dziecko przede wszystkim potrzebuje poczucia, że jest kochane i bezpieczeństwa. Psychologowie są zgodni co do tego, że o dorosłym ży...

Więcej

Rodzaje zabaw dziecięcych

Zabawy dziecięce można podzielić według różnych kryteriów, najpowszechniejszy jednak podział dzieli zabawy na tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne. Przez zabawy tematyczne przechodzi niemal każde, dobrze rozwijając się dziecko. Okres ten z...

Więcej