gry edukacyjne dla dzieci

Edukacją nazywamy cały proces zdobywania wiedzy zarówno w szkole jak i poza nią, to także wszystkie czynności, które służą przekazywaniu wiadomości, a także wyrabianiu odpowiednich nawyków i kształtowaniu pewnych zdolności. I właśnie te nawyki wyrabiają w dzieciach rodzice, zanim jeszcze wyślą je do szkół. Wychowanie to opiera się na pewnych podstawowych zasadach, które pomagają dzieciom odnaleźć się w szkolnej zbiorowości. Są to, np.: zasady zachowania się wśród innych dzieci, nawyk słuchania kiedy druga osoba mówi, rozgraniczenie czasu na naukę i zabawę, co wolno, a czego nie, czy po prostu nie mówienie z pełnymi ustami. W szkole następuje dalszy etap socjalizacji, w którym oprócz wiedzy uczy się odpowiedniej postawy godnej ucznia, pokazuje się, że w grupie jaką jest klasa należy mieć własne zdanie. Poza tym uczy współpracy w grupie i doskonale uświadamia młodemu człowiekowi w jakiej roli bardziej się sprawdza, czy ma żyłkę przywódcy, lubi zarządzić grupą, czy też woli skrupulatnie wykonywać zlecone zadania. Jak wcześniej zostało wspomniane edukacja to oprócz wyrabiania zdolności czy postaw również przekazywanie wiedzy. Edukacja w tym zakresie rozpoczyna się w szkole podstawowej, kiedy dzieci uczą się pojedynczych liter, czytają swoje pierwsze czytanki, poznają podstawowe zasady działania świata. Jest to najbardziej zajmujący okres kształcenia, ponieważ wszystkie informacje są nowe, co powoduje wzrost zainteresowania. Stopniowo w kolejnych klasach dzieci osiągają coraz wyższe szczeble wiedzy. Na etapie gimnazjum poszerzają ją o nowe, bardziej szczegółowe fakty, jak to się dziej w przypadku historii, bądź poznają zupełnie nowe przedmioty jak fizyka lub chemia i zgłębiają te dziedziny wiedzy. Po zakończeniu tego odcinka edukacji, rozpoczyna się pobieranie wiedzy liceach, technikach lub szkołach zawodowych. Licea ogólnokształcące specjalizują się w przekazywaniu wiedzy ogólnej ze wszystkich przedmiotów, mimo iż klasy są o różnych nachyleniach, od humanistycznych, aż do stricte ścisłych. Technika oprócz wiedzy teoretycznej dają uczniom praktykę, która niezwykle pomaga w późniejszym zawodzie. Absolwenci techników podobnie jak liceów, choć może w mniejszym stopniu po zakończeniu tego etapu wybierają studia na interesującym ich kierunku i specjalizacji. Szkoły zawodowe od razu przyuczają do zawodu, zajęcia podzielone są na część teoretyczną, gdzie uczniowie poznają zasady działania, np.: pewnych urządzeń i praktyczną, na których uczą się ich praktycznej obsługi. Wspomniane już wcześniej studia to jak część osób uważa najprzyjemniejszy etap w życiu pełnoletniego człowieka. Zdobywa on wiedzę na wybranej przez siebie uczelni z dziedziny, która go w pewien sposób interesuje i ciekawi. W miarę kształcenia student wybiera specjalność lub specjalizację i dodatkowo pogłębia wiedze w tej dziedzinie. Po uzyskaniu wyższego wykształcenia ma możliwość znalezienia pracy w swoim zawodzie, bądź dalszego dokształcania się lub tez podjęcia pracy na uczelni w celu zdobycia tytułu naukowego i dalszego studiowania już jako doktorant.

Zajęcia pozaszkolne

Lekcje w szkole są obowiązkowe, większość uczniów uczęszcza na nie z obowiązku, nie zawsze wynosząc przekazywaną przez nauczyciela wiedzę. Zdarzają się także opinie, iż prowadzone lekcje są nudne i mało ciekawe. Mimo starań nauczycieli lekcje muszą b...

Więcej

Wybór szkoły

Wybierając dziecku szkołę musimy zwrócić uwagę na poziom jaki ona sobą reprezentuje. Dziecko, które bardzo dobrze się uczy powinno trafić do odpowiedniej szkoły. Nie ma co na siłę pchać dziecko, które jest przeciętne do szkoły o bardzo dużych wymagan...

Więcej