prywatna szkoła podstawowa Gdańsk

Prawo w naszym kraju nakłada na każdego obowiązek edukacji do osiemnastego roku życia, siłą rzeczy nauka z założenia powinna być bezpłatna. Na dalszych etapach możliwość bezpłatnej nauki jest oczywiście możliwa, ale zależy w dużej mierze od wyników w nauce zainteresowanego, jak chociażby możliwość studiowania na studiach dziennych zależy od wyników maturalnych. To niestety tylko teoria. W praktyce okazuje się, że uczące się dziecko to całkiem pokaźny wydatek z domowego budżetu. Wszystko zaczyna się od momentu pójścia do pierwszej klasy. Przychodzi moment, kiedy wszyscy zniecierpliwieni wybierają się po szkolną wyprawkę, niekoniecznie świadomi, jak duży to będzie wydatek. Dopiero później okazuje się, że same podręczniki są w kosmicznych cenach, a jeżeli dodać do tego jeszcze wiele innych, z pozoru drobnych rzeczy, uzbiera się całkiem niezłą sumka. Przybory, tornister, farby, wszystko jest oczywiście niezbędne i konieczne dla każdego ucznia. Niejednego rodzica może od tego rozboleć głowa. Jednak to dopiero początek. W trakcie edukacji okazuje się, że jest jeszcze ciekawiej. Składki na radę rodziców, opłaty za inne mniej lub bardziej istotne rzeczy, wycieczki szkolne, imprezy okolicznościowe, wydawać by się mogło, że to nie ma końca. I tak rzeczywiście jest. Z pozoru i z punktu widzenia prawa bezpłatna edukacja taką niewątpliwie w praktyce nie jest. W prawdzie za samą naukę nie płacimy, ale wszystko, co z nią jest związane kosztuje, i to całkiem sporo. A im dalej, tym potrzeby są jeszcze większe. Konieczny jest dostęp do Internetu, dodatkowe książki i pomoce, korepetycje, dodatkowe lekcje z języków czy zajęcia sportowe. Wszystko to stanowi dla niejednych rodziców wydatek przekraczający ich możliwości. Oczywiście, niektórych rzeczy można zrezygnować, nie każdy przecież musi chodzić na dodatkowe zajęcia z języka obcego, ale trudno pogłębiać jego znajomość, kiedy warunki w szkołach rzadko kiedy są zadowalające. Niestety, szkoły czy władze lokalne rzadko przychodzą z pomocą. Stypendia naukowe są trudno dostępne, nie wystarczy być dobrym uczniem, trzeba być najlepszym by liczyć na jakąś konkretną pomoc finansową, podobnie jest stypendiami pomocą dla uczniów mniej zamożnych, średnio zamożni nie mają takiej możliwości a niestety, oni także często mają problemy z byciem wypłacalnymi ze wszystkich szkolnych zobowiązań. Niestety, wszyscy muszą sobie jakoś z tym radzić. Jak rozwiązać ten problem? Trudno powiedzieć. Z jednej strony nie jest to sprawa władz, bo przepisy jednoznacznie mówią o bezpłatnej nauce, ale to właśnie one decydują o tym, z jakich podręczników będą korzystać uczniowie, a zmieniając je bardzo często, uniemożliwiają zakupienie tańszych, używanych, a tym samym narażają rodziców na większe koszty. Wydatki w trakcie nauki to już sprawy wewnętrzne szkoły, ale biorąc pod uwagę to, że wysokość chociażby opłaty na komitet rodzicielski różni się znacznie w różnych szkłach i oscyluje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na rok, to można pokusić się o stwierdzeni, że jeden odgórny przepis mógłby ten problem rozwiązać. Cóż, niestety do tej pory jakoś nikt się do tego nie kwapi. Pozostaje nam mieć nadzieję, że kiedyś doczekamy momentu, kiedy rzeczywiście to, co z założenia jest bezpłatne, będzie takim też w praktyce, a osoby będące u władzy znajdą sposób na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę.

Odpowiedź ustna

Jedną z form zdobycia oceny w szkole jest oczywiście odpowiedź ustna. Nauczyciele z tej formy sprawdzenia wiedzy ucznia mogą korzystać kiedy tylko zechcą, a więc praktycznie co lekcję. Głównie do odpowiedzi ustnej bierze się takich uczniów, którzy ma...

Więcej

Gry przygodowe

Bardzo popularnymi rodzajami gier w dzisiejszych czasach są z pewnością gry przygodowe, które skupiają na sobie uwagę przede wszystkim młodzieży, która lubi tego tpyu gry, gdyż może wykazać się swoją inteligencją i innymi umiejętnościami, które są po...

Więcej