Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem dla każdego ucznia podczas jego nauki w szkole. Jest to test, który utoruje drogę człowiekowi, więc od tego zależy czy dostanie się on na wymarzone studia, a także czy będzie posiadał wykształcenie średnie pełne. Jeżeli ktoś nie zda egzaminu, to nie pozostaje mu nic innego jak podejść do poprawki w następnym roku i spróbować szczęścia jeszcze raz. Ten egzamin wyzwala w uczniach bardzo dużo stresu, należy się do niego solidnie przygotować aby zaliczyć go na bardzo dobrym poziomie, tak aby myśleć o dobrych studiach. Cała droga w liceum ukształtowana jest pod ten egzamin, nauczyciele wszystko powtarzają po dwa razy, tak aby młodzież zapamiętała to wszystko i mogła bez problemu zdać egzamin maturalny. W zależności od rodzaju egzaminu trwa on nieco powyżej godzinę lub też może sięgnąć nawet granicy trzech godzin. Na egzamin maturalny składa się aktualnie taka rozpiska: obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, a także języka obcego (do wyboru, na przykład angielski, niemiecki, i tym podobne), a także obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego (w zależności od tego jaki język obcy pisaliśmy w egzaminie pisemnym). Dodatkowo można sobie wybrać przedmiot dodatkowy, to znaczy taki dzięki któremu łatwiej będzie nam się dostać na studia, może to być na przykład historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, itd. Przedmiotów dodatkowych możemy sobie wybrać nawet kilka i w zależności na ile jesteśmy mocni z danego przedmiotu wybieramy sobie poziom egzaminu, to znaczy podstawowy-łatwiejszy lub rozszerzony-trudniejszy. Oczywiście łatwiej zdać na poziomie podstawowym, ale poziom rozszerzony jest lepiej punktowany na studiach, dlatego młodzież bardzo często wybiera przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym lub też kilka przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny obejmuje całość nauki z gimnazjum, a także liceum, dlatego należy bardzo dobrze się do niego przygotować, przed tym prawdziwym egzaminem będą oczywiście egzaminy próbne, na których będziemy mogli sprawdzić na jakim poziomie jest obecnie nasza wiedza i co musimy poprawić. Aby zdać egzamin maturalny należy mieć co najmniej 30 % punktów z całości, ale aby dostać się na jakieś dobre studia, lepiej zdać go na wyższym procencie. Aby zaliczyć egzamin należy zdać wszystkie przedmioty obowiązkowe, bo w przeciwnym razie czeka nas poprawka w następnym roku. W komisji zasiada przeważnie trójka nauczycieli, nie mogą to być nauczyciele którzy uczą danego przedmiotu pisanego obecnie, na przykład na matematyce nie może być w komisji nauczyciela matematyki. Na egzaminach ustnych danego ucznia nie może egzaminować jego własny nauczyciel, więc możemy być pewni, że matura jest pro uciążlina i solidna. Egzaminatorzy kilkakrotnie sprawdzają potem egzaminy maturalne, oceniają je i po jakimś czasie mamy gotowe wyniki egzaminu maturalnego, dzięki czemu dowiemy się na jakie studia możemy składać papiery i jak nam poszło.

Czy uczniowie z Polski i z zagranicy mają równe szanse?

Historia nie obeszła się łagodnie z państwami Europy Środkowej i Wschodnie, efekty są odczuwalne i widoczne do dziś, i z pewnością będą widoczne jeszcze przez lata. Długotrwałe pozostawanie w zastoju a nawet w regresie rozwoju gospodarczego i społecz...

Więcej

muzyka słuchawk

 Muzyka odgrywa ogromną rolę w życiu wielu z nas. Niektórzy uważają ją za tło codzienności, słuchają w czasie jazdy czy podczas zmywania naczyń, inni przy muzyce się relaksują, jeszcze inni w muzyce szukają inspiracji, rozwiązań i tego, czego w cod...

Więcej