Kartkówka

Jedną z form sprawdzenia wiedzy ucznia przez nauczyciela może być kartkówka, czyli krótka pisemna praca obejmująca mały zakres materiału. Przeważnie jest ona robiona z trzech ostatnich lekcji, choć może to być mniej lekcji, ale pamiętajmy, że nie może być zrobiona z większej ilości lekcji niż trzy. W zależności od nauczyciela kartkówka może być zapowiedziana lub też nie, nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek, więc zależy to tylko od osobowości nauczyciela, który jeżeli chce aby oceny w klasie były lepsze powinien jednak zapowiadać takie kartkówki, aby uczniowie nie mieli niespodzianek i mogli się spokojnie nauczyć, a gdy już tego nie zrobią to już ich problem. Oceny z kartkówki są oczywiście ważne, ale nie aż w takim stopniu jak oceny z prac klasowych czy też sprawdzianów. Nauczyciele patrzą jednak na koniec roku czy wszystkie kartkówki są zaliczone przez danego ucznia, jest to wtedy wskaźnik do możliwości podniesienia uczniowi końcowej oceny o jeden stopień. Kartkówka jak już zostało wyżej wspomniane obejmuje mały zakres materiału, jest to zazwyczaj powiązana ze sobą część działu, dzięki czemu uczniowie łatwiej przyswajają sobie tą wiedzę, gdyż jest one ze sobą powiązana tematowo. Taką pracę pisze się głównie przez 15-20 minut, choć są też kartkówki trwające przez całą lekcję, w zależności od tego ile jest pytań i czy odpowiedź na nie wymaga dużo czasu, czy też tylko krótkich zdań. Kartkówkę pisze się zazwyczaj na małych kartkach (przeważnie pojedynczych), gdyż nie zajmują one zbyt dużo miejsca, a więc uczniowie nie muszą niepotrzebnie wyrywać więcej kartek z brudnopisu. Ocen z kartkówek nie da się poprawiać, więc należy nauczyć się na nie solidnie, tak aby zdobyć dobrą ocenę, gdyż jest ona ważna nie tylko dla ucznia, ale i nauczyciela. Kartkówki są sprawdzane bardzo szybko, zdarza się nawet tak że oddawane są już następnego dnia, no chyba że są mocno rozbudowane i ich sprawdzanie wymaga większej ilości czasu i profesjonalnego podejścia. W przypadku błędu nauczyciela w podliczeniu punktów, albo też nieuznaniu nam jakiegoś zadania, gdy jest rozwiązane prawidłowo mamy prawo podejść do nauczyciela i zasugerować mu ten błąd, po czym skoryguje on nam punktację i jeżeli będzie taka sytuacja to podwyższy nam ocenę. Takie krótkie prace pisemne są stawiane na równi z odpowiedzią ustną i są jednym z najłatwiejszych sposobów na zarobienie dobrej oceny, gdyż nie obejmują dużego zakresu materiału, z którym mielibyśmy kłopoty przy nauce, ale mamy okazję wykazać się na kartkówkach swoją wiedzą i bystrością, gdyż naprawdę materiał zawarty na nich jest niewielki i każdy jest w stanie nauczyć się tych kilku pojęć czy wydarzeń. Jeżeli ktoś jest nieobecny podczas pisania kartkówki przez całą klasę i ma usprawiedliwioną nieobecność u wychowawcy klasy, to może napisać taką pracę w następnym terminie, zależy to od tego na jaki termin umówi się dany uczeń z nauczycielem. Zazwyczaj taki termin przypada po lekcjach lub też uczeń musi zgłosić się do innej klasy, aby napisać spokojnie kartkówkę podczas trwania lekcji. Pamiętajmy więc, że nie należy lekceważyć kartkówek, gdyż jest to doskonała sprawa do zdobycia dobrej oceny jak najmniejszym nakładem sił, a dobre oceny zawsze nam się przydadzą.

Muzeum

Niektórzy dorośli ludzie w dzisiejszych czasach preferują różne formy rozrywki, ale jedną z nich jest na pewno chodzenia do muzeum, gdzie można zobaczyć różne dzieła sztuki, które są bardzo ważne dla historii naszego kraju. W nich możemy także odnal...

Więcej

Francoise Hardy i Madonna- odmienne ikony

Francoise Hardy to francuska aktorka i piosenkarka znana na całym świecie. Karierę sceniczną zaczęła niemalże 50 lat temu, jako młoda i piękna siedemnastoletnia dziewczyna. Od tego czasu nagrała niezliczone ilości płyt i przebojów, które na stałe zap...

Więcej