Młodzieżowe działalności

Większość z nas przywykłą do tego, że mówiąc o młodzieży ma się na myśli albo gromadę „rycerzy ortalionu” pod blokiem na osiedlu, albo szczebioczące panienki w różu grasujące po centrach handlowych, tudzież nadgorliwych zakuwających regułki po nocach. Prawda jest jednak taka, że to stereotypy dotyczące wybranych grup, a wśród ogółu młodzieży jest wiele takich osób, których nie sposób przypisać do żadnej z grup. Przede wszystkim dlatego, że duża część młodzieży, wbrew pozorom czy stereotypom, robi coś naprawdę dobrego i godnego uwagi. Przede wszystkim warto zauważyć ich działalność w środowisku szkolnym i chodzi tu nie tylko o samorządy szkolne czy klasowe, ale też chociażby o udzielanie się w wolontariatach, organizacji wszelakich imprez itd. Często taka działalność jest niezauważalna na pierwszy rzut oka, ale gdy się temu lepiej przyjrzeć, okazuje się niezwykle pożyteczna. Młodzi wolontariusze działają także poza szkołami, często nauczyciele nie są nawet świadomi jak wielu ich uczniów po zajęciach pomaga w schroniskach dla zwierząt, świetlicach dla dzieci czy nawet hospicjach. Zbierają pieniądze z ramienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy wszelkich innych organizacji pozarządowych. Czasami przyłączają się do akcji organizowanych przez szkoły, czasami robią coś na własną rękę i wciągają w to innych. Trudno znaleźć ludzi tak zapalonych do tego typu akcji jak młodych. Taka działalność pozwala im jak najlepiej spożytkować własny wolny czas, poczuć się potrzebnymi, wyjątkowymi, innymi od tej gromady przesiadującej całe popołudnia w sieci. Młodzież często angażuje się także w politykę, czego niewiele osób jest świadomymi. Młodzi mają często bardzo jasno sprecyzowane poglądy polityczne, a jeśli nawet podlegają one zmianom, to są z reguły nacechowane dość dużym krytycyzmem, a przez to niezwykłą świeżością. Młodzi są z reguły bezkompromisowi i za wszelką cenę będą szukali tego, czego im potrzeba, nie opierając się na półśrodkach. Dlatego też, chętnie angażują się w pomoc przy organizacji kampanii wyborczych, często jako wolontariusze, działają w młodzieżówkach różnych partii, wspierają działalności samorządowe. Wbrew pozorom dla społeczeństwa taka działalność może przynieść duże korzyści. Przede wszystkim młodzi dysponują wieloma ciekawymi pomysłami, które osoby odpowiedzialne za sprawowanie władzy mogłyby by spokojnie wykorzystać przy podejmowaniu wielu ważnych decyzji. Szczególnie tych, dotyczących młodzieży. Nikt bowiem nie zna problemów młodzieży bardziej, niż ona sama. Co prawda można zarzucić młodym niedojrzałość i brak doświadczenia, ale w wielu przypadkach to zalety a nie wady. Tym samym młodzi mogą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nich, chociaż wbrew pozorom mają tak niewiele do powiedzenia. Młodzież bardzo często angażuje się także w działalność twórczą. Ci uzdolnieni muzycznie tworzą własne zespoły, grają w klubach, na szkolnych koncertach i imprezach lokalnych, uzdolnieni plastycznie tworzą nie tylko do szuflady, ale także na użytek publiczny. Fotografują, działają w świecie nowinek techniki, organizują lub współorganizują akcje promujące ochronę praw zwierząt, ochronę praw dziecka, wsparcie dla krajów Trzeciego Świata. Często sami wyszukują w sieci informacje o różnego rodzaju akcjach i promują je wśród rówieśników. Jak widać, młodzi robią więcej niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, tak więc warto się zastanowić zanim zgeneralizuje się młodzież jako niewyżytą grupę rozpijającą hektolitry alkoholu i jarającą zioło, bo to bardzo krzywdząca generalizacja.

Religia vs etyka w szkole

Od kiedy istnieją wszelakie formy państwowości, zawsze interesy państwa lub poszczególnych jego członków w którymś momencie ścierały się z interesami określonych wspólnot religijnych. Często bywało tak, że to religia stawała się przedmiotem sporów, c...

Więcej

Trudny rodzic vs trudny nauczyciel

Szkoła to miejsce gdzie nie tylko spotykają się uczniowie sami ze sobą i z nauczycielami. To miejsce, gdzie zderzają się poglądy twórców programów nauczania, pedagogów, młodych i rodziców. Bywa, że starcia na linii rodzic- nauczyciel są szczególnie b...

Więcej