Pierwsze kroki w szkole

Rodzice wychowując swoje dziecko w pierwszych latach, dbają o jego bezpieczeństwo, ładny funkcjonalny pokoik, starają się również, aby miało zabawki, które lubi i tak dalej. Poważna odpowiedzialność rodzi się jednak z dniem, kiedy dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły. Przygotowanie dziecka na ten nowy dla niego krok w życiu wcale nie jest taki łatwy ani dla rodzica, ani dla nowo upieczonego ucznia. Należy dziecku wyjaśnić wiele bardzo ważny rzeczy, z jakimi będzie miał kontakt po raz pierwszy. Powinno się uczulić dziecko na odpowiednie zachowanie, jakie powinno być podczas zajęć lekcyjnych. Dziecko powinno dowiedzieć się czegoś na przykład o tolerancji, gdyż w jednej klasie mogą pojawić się dzieci z różnych środowisk społecznych, o różnym sposobie bycia i różnym statusie majątkowym. Należy też uprzedzić dziecko, że również ono samo może być nie lubiane przez jednego czy nawet kilku dzieci w grupie. Dobrze jest, kiedy dziecko w takim przypadku może liczyć na pomoc własnych rodziców. Jeżeli wcześniej dziecko i matka mieli dobry koleżeński kontakt między sobą, to wszelkie trudne sprawy raczej nie będą zatajane przez dziecko. Dziecko wkraczając w mury szkoły, może się nieco zmienić pod wpływem rówieśników, dlatego rodzice powinni być raczej czujni i poprzz pierwsżby dyskretne pytania interesować się wszelkimi sprawami związanymi z przebywaniem dziecka w szkole. Jeżeli dane dziecko ma trudny charakter, sprawia wiele problemów, a na dodatek jego wyniki w nauczaniu nie są zbyt dobre, najlepiej w takim przypadku jest, jeżeli rodzice oraz nauczyciel mają stały kontakt ze sobą. O takie porozumiewanie się na bieżąco nie jest wcale obecnie tak trudno. Można na przykład korzystać z telefonu i porozmawiać na temat dziecka. Obecnie wszelkie połączenia są coraz tańsze, dlatego dziś nie jest to żadna praktycznie przeszkoda. Prostszym sposobem jest internet. Można za pomocą poczty elektronicznej przekazywać sobie uwagi na bieżąco. Taki stały kontakt w przypadku opornych uczniów, bardzo ułatwi nauczycielowi pracę z dzieckiem na co dzień. Rodzice, którym zależy przede wszystkim na dobru dziecka, powinni z takich rozwiązań korzystać. Pierwsze chwile dziecka w szkole mogą być bardzo trudne. Czasem mija dużo czasu, zanim dziecko ogarnie w całość wszystkie obowiązki i zacznie samodzielnie wywiązywać się z zadań i poleceń. Dzieci na początku różnią się od siebie. Nieraz różnice w poszczególnych umiejętnościach i zachowaniach widać bardzo mocno. Jest to spowodowane najczęściej tym pod jaką opieka było dziecko przed wiekiem szkolnym. Często przedszkola mają duży wpływ na to jaki dziecko będzie przygotowane do zajęć szkolnych. Oczywiście nadrzędną sprawą jest to w jaki sposób rodzice dążyli do tego, aby ich dziecko poszło do szkoły odpowiednio przygotowane. Dużo zależy też od samego dziecka od jego inteligencji, od wszelkich predyspozycji potrzebnych do pochłaniania wiedzy. Każde dziecko jest inne, ale obowiązkiem każdego rodzica jest objąć go właściwą opieką szczególnie w pierwszych latach edukacji.

Szkoła

Szkoła jest placówką do której uczęszcza bardzo wiele osób w różnym przedziale wiekowym. Od tego ile osób chodzi do szkoły zależy głównie to, czy w jednej siedzibie mieści się zarówno szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Jeżeli tak, to liczba uczni...

Więcej

Prawdziwy autorytet

Dzisiejszym dzieciom czy już starszym nastolatką brakuje prawdziwego autorytetu, na którym mógłby się wzorować. W dzisiejszym natłoku wszelakich informacji nie ma kogoś kto mógłby posłużyć za przykład. Rodzice ciągle pracują, nie ma ich po kilkanaści...

Więcej