Pomoc w rozumieniu odmienności

Bogactwo otaczającego świata jest dla przeciętnego człowieka zwyczajnie niewyobrażalne jako takie, zjawisko zbyt szerokie i wielowymiarowe y dało się o tak zakodować opisać i powkładać do poszczególnych szufladek. Zbyt wiele jest odmienności i to również między samymi ludźmi żyjącymi w różnych częściach globu. Jeszcze kilkaset lat temu wiedza człowieka o samym świecie była zdecydowanie bardziej ograniczona niż ma to miejsce dzisiaj między innymi dlatego że nie był tak łatwy dostęp do niej a co za tym idzie większość ludzi opierała się na przekazach fragmentach informacji czy też przesądach i uprzedzeniach. Zatem nie było warunków dla szerzenia się samej wiedzy opartej na badaniach i doświadczeniach. Taki stan rzeczy zdecydowanie nie sprzyjał zrozumieniu tego co człowieka otacza i innych ludzi żyjących w inny sposób mających określone priorytety i funkcjonujących w zupełnie odmiennej rzeczywistości. Obecnie jesteśmy w zdecydowanej większości świadomi jak ważne jest staranie aby zrozumieć inność tego co nas otacza i wykazanie się odpowiednim poziomem szacunku do tego. To jest jedna z trudniejszych niestety lekcji jaką człowiek pobiera. Niestety bo właśnie cały czas sprawia niektórym trudności a nie powinna. Wystarczy wspomnieć ile zła wynikło właśnie z tego że nie chciano i nie potrafiono zrozumieć odmienności tego co spotykano i co widziano. Gdyby tylko wówczas konkretne osoby wykazywały się inną postawą w której więcej byłoby chęci zrozumienia i zdobycia faktycznie wiedzy to historia w pewnych swoich momentach potoczyłaby się zapewnie zupełnie inaczej tak się jednak niestety nie stało nad czym trzeba ubolewać. Zatem brak tolerancji i konflikty powodowane są najczęściej niedostatecznym stanem wiedzy na temat tych którzy są inni i których spotykamy. Pierwszym odruchem który człowiekowi towarzyszy jest chęć porównania tego co widzi do samego siebie, jeżeli czegoś nie wie albo nie jest pewien zaraz klasyfikuje to jako potencjalne zagrożenie albo też dziwną inność którą należy zlikwidować albo zneutralizować. A przecież wystarczyłoby gdyby dana jednostka trochę się wysiliła i zdobyła właśnie wiedzę na temat tego co widzi i dzięki temu zrozumiała jak różnić się bez pokusy zwalczania i wchodzenia w konflikt. Nie wspominając o tym że zdobywanie wiedzy na inne tematy niesie określone korzyści jak przede wszystkim rozwój samego społeczeństwa i postęp techniczny który tak mocno definiuje i definiował społeczeństwa. Zatem konkluzja jest prosta skoro człowiek czegoś nie zna i się z tym spotyka powinien kierować się chęcią zdobycia wiedzy jako takiej a nie na wartościowaniu według swojego systemu zależnego od pochodzenia i stopnia rozwoju. Wydaje się że w obecnych czasach propagowanie właśnie takiego podejścia z chęcią zrozumienia przynosi wreszcie określone skutki. Ludzie szczególnie ci z zapędem do odkrywania nieznanego robią to w sposób przemyślany kierując się chreią zdobycia wiedzy poznania i zrozumienia a nie tylko podbicia i zredukowania tak zwanego potencjalnego niebezpieczeństwa które nigdy zresztą z danej strony nie istniało.

Rozrywki wśród młodzieży

Wiek nastolatków jak wiadomo wśród społeczeństwa, bywa okresem, w którym wszelkie zabawy i rozrywki są sporą częścią życia. Młodzież szuka wszelkich okazji, aby spotkać się z grupą przyjaciół i trochę się zabawić. Są to rozrywki różnej formy. Najczęś...

Więcej

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem dla każdego ucznia podczas jego nauki w szkole. Jest to test, który utoruje drogę człowiekowi, więc od tego zależy czy dostanie się on na wymarzone studia, a także czy będzie posiadał wykształcenie śred...

Więcej