Potęga kiedyś i dzisiaj

Niejeden człowiek naczytał się o tym jak potężną bronią jest przewaga nad resztą społeczności w jakimś kluczowym aspekcie, do tego stopnia że bez problemu można nawet ludźmi sterować i wpływać na ich Zycie w dowolny sposób poddając ich swojej woli. Właściwie historia ludzkości nie zna takiego innego narzędzia które by było związane z tak daleko idącymi skutkami jak wiedza, jej posiadanie albo nieposiadanie jest ściśle związane z tym w jakim miejscu hierarchii społecznej człowiek się znajdzie. Zarówno w całkiem nieskomplikowanej społeczności jak i też w państwach rozwiniętych. Wiadomo że inaczej to w cudzysłowie wygląda inne są terminy i określenia jednakże idea jest dokładnie taka sama, ten który wie więcej może więcej a już z pewnością odnosi z tego tytułu określone korzyści. Skoro tak się sytuacja prezentuje to nic dziwnego że w ludzkich społecznościach zdobywanie wiedzy szczególnie w pewnym okresie historycznym było kwestią prestiżu, walki o władzę i dominacji. Ci którzy wiedzieli czyli zdobywali wiedzę na równe ważne tematy stawali się niemalże z urzędu elitą. Nie jest w tej chwili istotne na ile dzisiaj ta wiedza zdaje egzamin w kwestii merytoryczności, ważne jest że w danych czasach była jedyną dostępną i to sprawiało że niosła ze sobą siłę i władzę. Zatem kiedy ludzie zorientowali się co ze zdobywaniem wiedzy się wiąże postarali się też jednocześnie zamknąć dostęp do niej zbyt szerokim masom tak by elita miała swoją ugruntowaną pozycję z której mogła w niezakłócony sposób się cieszyć. Czyli porządek systemu państwowego legitymizował reglamentację samej wiedzy jako można rzec wyjątkowo wartościowego towaru który nie powinien być dostępny dla każdego tylko dla tych którzy zostaną wyróżnieni albo też takich których stać na zakupienie dosłownie łask i wiedzy. To co się działo w czasach dzisiejszych jest oczywiście oceniane w sposób jednoznacznie negatywny albo też wskazywane jako charakterystyczne zjawisko dla danych porządków państwowych które nie ma prawa zaistnieć w państwie na obecnym etapie rozwoju. Nic jednakże bardziej błędnego czy też mylącego. Nadal żyjemy w państwach gdzie do wiedzy na strategiczne tematy dopuszczane są tylko i wyłącznie elity rządzące które też czerpią z tego korzyści. Nie ma sensu podnoszenie takich kwestii jak to że dziś każdy może dokładnie dowiedzieć się tego co właśnie wybrane elity. Z tego prostego powodu że ani nie ma odpowiednich środków i narzędzi aby taką wiedzę zdobywać ani też nie cieszy się takim zaufaniem aby ktoś mu taką wiedzę powierzył czy przekazał. Zatem nadal elita wybrana fakt faktem demokratycznie wie więcej i mówi pozostałym członkom społeczeństwa tyle ile uznaje za słuszne sterując wręcz nastrojami i opiniami według własnego planu. Trzeba podkreślić że zauważalną różnicą jest to że dziś takie reglamentowanie wiedzy odbywa się w świetle dnia i często jest piętnowane, co jednak na życie codzienne wpływu większego nie ma. Raczej nie należy się spodziewać żeby ta sytuacja uległa jakiejś z mianie w przyszłości.

Prawdziwy autorytet

Dzisiejszym dzieciom czy już starszym nastolatką brakuje prawdziwego autorytetu, na którym mógłby się wzorować. W dzisiejszym natłoku wszelakich informacji nie ma kogoś kto mógłby posłużyć za przykład. Rodzice ciągle pracują, nie ma ich po kilkanaści...

Więcej

Teatr i opera

Bardzo podobną formą rozrywki do kina jest teatr. Tam ogląda się przedstawienia grane przez aktorów teatralnych. Wystawiane są piękne sztuki, na ogół pochodzą one z dzieł znanych artystów. Teatr budą przypomina kino, ponieważ też znajudują się tam fo...

Więcej