Poziom kształcenia od zera

Każde współczesne państwo zbudowane według określonych zasad jest kształtowane przez samych obywateli od samych podstaw aż do najważniejszych i kluczowych stanowisk bez których organizm państwowy zwyczajnie nie mógłby ani istnieć ani też prawidłowo funkcjonować. Skoro tak jest że to obywatele są siłą napędową państwa na każdym poziomie to powinien ten organizm przez swoich przedstawicieli dokładać starań aby ludzie w nim dorastający posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe predestynujące ich do pełnienia danych funkcji i wykonywania przydzielonych zadań. Wcale nie znaczy to że wszyscy koniecznie muszą mieć wyższe wykształcenie i biegle władać kilkoma językami obcymi, chociaż pewien odsetek społeczeństwa akurat takimi przymiotami powinien się wykazywać. Przede wszystkim chodzi o to by na każdym szczeblu znajdowały się właściwie osoby, jasne jest że łatwiej to napisać niż całkowicie zrealizować, jednakże to że coś jest trudne nie oznacza że trzeba z tego rezygnować. Drogą do osiągnięcia takiego celu albo przynajmniej zbliżenia się do niego jest takie skonstruowanie systemu kształcenia który będzie osoby o określonych predyspozycjach wychwytywał i kierował w dobrem miejsca. Zatem innym słowy edukacja a konkretnie system szkolnictwa przez wszystkie szczeble powinien być przemyślany tak by właśnie dzięki jego działaniu na rynku pracy było jak najwięcej fachowców z każdego przedziału. Ktoś może powiedzieć że to jest nieco niesprawiedliwe podejście bo tworzy zamknięte grupy. Jednak po pierwsze te tak czy inaczej istnieją a po drugie trudno zarzucać niesprawiedliwość systemowi który zwyczajnie wychwytuje każdego indywidualnie i podsuwa najlepsze rozwiązania. To też jest właśnie rola systemu edukacji nie tylko kształcić na takiej zasadzie by napakować do głowy program i wysłać w dalszą drogę al. By każdego potraktować tak by wybierał z określonej puli mającej na względzie jego możliwości zainteresowania pod kontem przyszłego zawodu. Dzięki temu w państwie powinno w naturalny sposób przybywać specjalistów w określonych dziedzinach na czym skorzystają wszyscy zarówno sami uczący się jak i przedsiębiorcy nie wspominając o samym państwie które dzięki pełnowartościowym osobom na właściwych stanowiskach będzie się szybciej i lepiej rozwijało. Zatem myśląc o tym jak skonstruować system edukacyjny należy pamiętać o tym że ludzie mają różne możliwości i predyspozycje. Nie należy skazywać tych którzy nie pójdą na studia na przekonanie iż są w czymś gorsi czy mniej przydatni. Tworzenie takich ścieżek dzięki którym staną się szanowanymi fachowcami to cel wart realizacji. Żaden system nie jest i nie będzie idealny w każdym są jakieś mniejsze albo większe wady, jednak kiedy już wybierać między tym który faktycznie jest kiepski a całkiem dobrym to wiadomo w którą stronę się zwrócić. Przynajmniej osoby które podejmują określone decyzje powinny to dobrze wiedzieć. Jeżeli tak się będzie działo każde następne pokolenie rozpoczynające naukę zdecydowanie na tym skorzysta i będzie za to wdzięczne. Zatem pora na konkretne działania.

Zajęcia pozaszkolne

Lekcje w szkole są obowiązkowe, większość uczniów uczęszcza na nie z obowiązku, nie zawsze wynosząc przekazywaną przez nauczyciela wiedzę. Zdarzają się także opinie, iż prowadzone lekcje są nudne i mało ciekawe. Mimo starań nauczycieli lekcje muszą b...

Więcej

Szkoły zawodowe

Od kilku dobrych lat licznie powstają wszelkie kierunki na wyższych uczelniach w systemie zaocznym. Można powiedzieć, że jest o trochę łatwiejsza droga zdobycia dyplomu niż tradycyjnie w systemie dziennym. Łatwiejsza chociażby z tego powodu, że prośc...

Więcej