Przemoc w szkole

Przemoc w szkole to temat często powracający w zarówno w prywatnych rozmowach jak i mediach. Mimo starań nauczycieli problem przemocy w szkole jest wciąż żywy i wszech obecny, pojawia się praktycznie w każdym typie szkół, także wśród najmłodszych dzieci. Najczęściej spotykanym przejawem przemocy są przezwiska. W przypadku gdy określenia skierowane w kierunku innych dzieci są zabawne i przyzwoite, gdy nie godzą w niczyje uczucia ani odczucia można przymknąć na nie oko i potraktować jako zabawę czy zwykłe przekomarzanie. Zauważyć jednak należy, że przezwiska nierzadko są nader nieprzyjemne, wręcz obraźliwe, ponadto ich celem jest ośmieszenie danego dziecka. W tej sytuacji należy przeciwdziałać tego typu zachowaniom, nie mniej zauważyć należy, iż oprawcy często znajdują odpowiednie miejsce i moment, by psychicznie znęcać się nad słabszymi kolegami. Przezwiska i obraźliwe epitety nierzadko kierowane są także pod adresem rodziny danego dziecka. Bez wątpienia tego typu zachowania mają bardzo negatywny wpływ na rozwój i psychikę danego dziecka, powodują bowiem całkowite zastraszenie, objawiające się nierzadko dolegliwościami bólowymi, unikaniem towarzystwa, odosobnieniem, jak również agresją skierowaną w kierunku przeciwników lub słabszych kolegów. Innym przejawem agresji w szkole są wymuszenia, przede wszystkim w zakresie pieniędzy czy wartościowych przedmiotów. Tego typu działania prowadzone są najczęściej przez zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży. Wymuszenia najczęściej dotyczą pieniędzy, wartościowych przedmiotów, niekiedy mogą pojawić się żądania przyniesienia z domu lub kupienia papierosów, alkoholu, a nawet narkotyków. Zauważyć należy, że w zdecydowanej większości szkół kładziony jest nacisk na bezpieczeństwo, przejawiający się przede wszystkim wzmożonym nadzorem pedagogicznym, a także zajęciami w zakresie prewencji, niestety, przemoc wciąż jest stosowana. Jednym z powodów wzrostu agresji wśród młodych ludzi jest bezstresowe wychowanie i ograniczone możliwości wychowawcze nauczycieli, przede wszystkim ograniczenia w zakresie stosowania kar. Oczywiste jest, iż nauczycielowi nie wolno uderzyć dziecka, nie mniej jednak istnieje wiele innych rozwiązań, jak choćby porządkowanie terenów przyszkolnych czy miejsc publicznych, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż tego typu kary odniosłyby pożądane skutki. Kolejnym przejawem agresji są bójki, obecne praktycznie już wśród przedszkolaków. Powody bójek wśród dzieci są bardzo różne, mniej lub bardziej poważne, nie mniej jednak należy im przeciwdziałać. Nawyki i doświadczenia zdobywane w młodym wieku nie rzadko są przenoszone i wdrażane w życiu dorosłym. Jednym z płaszczyzn, gdzie rodzi się agresja jest właśnie szkoła. Przezwiska, wymuszanie czy bójki mogą jednak przerodzić się w poważniejsze konflikty, a tym samym doprowadzić do nieszczęścia. Warto także zauważyć, że różna jest reakcja dzieci będących ofiarami szkolnej przemocy, od wyalienowania począwszy, na agresji skończywszy. Przemoc pojawia się zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt, może ona przybierać różne formy, mieć różny zasięg działania i różne skutki, dlatego istotne jest by przeciwdziałać agresji w szkole.

Dyskusje, pytania- rozterki duchowe?

gablota ekspozycyjna Gdyby scharakteryzować działania człowieka które są dominujące w obecnym czasie trzeba by powiedzieć że dążą do tego by opanować świat, przeanalizować i zrozumieć wszystko co nas otacza i co jest dostępne za pomocą zmysłów oraz rozwiniętej technolog...

Więcej

Dzisiejsze czasy

Dzisiejsze czasy cechuję bardzo szybki postęp technologiczny. Gwałtowny rozwój nie miałby miejsca, gdyby nie intensywne badania naukowe. Naukowcy z całego świata pracują codziennie by ułatwić życie przeciętnemu człowiekowi. W poszukiwaniu nowych rozw...

Więcej