Przemoc w szkole

Przemoc w szkole to temat często powracający w zarówno w prywatnych rozmowach jak i mediach. Mimo starań nauczycieli problem przemocy w szkole jest wciąż żywy i wszech obecny, pojawia się praktycznie w każdym typie szkół, także wśród najmłodszych dzieci. Najczęściej spotykanym przejawem przemocy są przezwiska. W przypadku gdy określenia skierowane w kierunku innych dzieci są zabawne i przyzwoite, gdy nie godzą w niczyje uczucia ani odczucia można przymknąć na nie oko i potraktować jako zabawę czy zwykłe przekomarzanie. Zauważyć jednak należy, że przezwiska nierzadko są nader nieprzyjemne, wręcz obraźliwe, ponadto ich celem jest ośmieszenie danego dziecka. W tej sytuacji należy przeciwdziałać tego typu zachowaniom, nie mniej zauważyć należy, iż oprawcy często znajdują odpowiednie miejsce i moment, by psychicznie znęcać się nad słabszymi kolegami. Przezwiska i obraźliwe epitety nierzadko kierowane są także pod adresem rodziny danego dziecka. Bez wątpienia tego typu zachowania mają bardzo negatywny wpływ na rozwój i psychikę danego dziecka, powodują bowiem całkowite zastraszenie, objawiające się nierzadko dolegliwościami bólowymi, unikaniem towarzystwa, odosobnieniem, jak również agresją skierowaną w kierunku przeciwników lub słabszych kolegów. Innym przejawem agresji w szkole są wymuszenia, przede wszystkim w zakresie pieniędzy czy wartościowych przedmiotów. Tego typu działania prowadzone są najczęściej przez zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży. Wymuszenia najczęściej dotyczą pieniędzy, wartościowych przedmiotów, niekiedy mogą pojawić się żądania przyniesienia z domu lub kupienia papierosów, alkoholu, a nawet narkotyków. Zauważyć należy, że w zdecydowanej większości szkół kładziony jest nacisk na bezpieczeństwo, przejawiający się przede wszystkim wzmożonym nadzorem pedagogicznym, a także zajęciami w zakresie prewencji, niestety, przemoc wciąż jest stosowana. Jednym z powodów wzrostu agresji wśród młodych ludzi jest bezstresowe wychowanie i ograniczone możliwości wychowawcze nauczycieli, przede wszystkim ograniczenia w zakresie stosowania kar. Oczywiste jest, iż nauczycielowi nie wolno uderzyć dziecka, nie mniej jednak istnieje wiele innych rozwiązań, jak choćby porządkowanie terenów przyszkolnych czy miejsc publicznych, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż tego typu kary odniosłyby pożądane skutki. Kolejnym przejawem agresji są bójki, obecne praktycznie już wśród przedszkolaków. Powody bójek wśród dzieci są bardzo różne, mniej lub bardziej poważne, nie mniej jednak należy im przeciwdziałać. Nawyki i doświadczenia zdobywane w młodym wieku nie rzadko są przenoszone i wdrażane w życiu dorosłym. Jednym z płaszczyzn, gdzie rodzi się agresja jest właśnie szkoła. Przezwiska, wymuszanie czy bójki mogą jednak przerodzić się w poważniejsze konflikty, a tym samym doprowadzić do nieszczęścia. Warto także zauważyć, że różna jest reakcja dzieci będących ofiarami szkolnej przemocy, od wyalienowania począwszy, na agresji skończywszy. Przemoc pojawia się zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt, może ona przybierać różne formy, mieć różny zasięg działania i różne skutki, dlatego istotne jest by przeciwdziałać agresji w szkole.

Bądź jak Van Gogh i kupuj tanie materiały dla plastyków

Vincent Van Gogh to jeden z najsłynniejszych malarzy dziewiętnastego wieku. Po dziś dzień pozostaje jednym z największych guru dla adeptów sztuki malarskiej. Co takiego sprawia, że Van Gogh w oczach wielu współczesnych artystów jawi się jako postać p...

Więcej

Czy nauka jest czymś bez czego ludzie nie potrafią się obyc?

Warto sie nad tym zastanowić, oczywiście zdania sa podzielone jak na każdy temat. Ale zastanówmy się nad wiekszoscią ludzi, którzy jednak uważaja że nie potrafimy sie bez niej obyć. Czy maja rację? Czy to prawda? Tak to prawda. Człowiek uczy sie na k...

Więcej