Reformy w szkolnictwie

W szkolnictwie, jak i w wielu gałęziach życia co jakiś czas pojawiają się pewne zmiany, które mają wprowadzić ulepszenia. Reformy następują na różnych szczeblach edukacji. W ostatnich latach zmiany wprowadzane są w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Ostatnią znaczącą zmianą była reforma wprowadzona w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku. Reforma ta dotknęła dzieci w klasach od pierwszej do trzeciej w szkole podstawowej. Dotyczyły one zmiany w sposobie uczenia i nauczania. Różnice przed reformą miały być znaczące. Wszelkie twarde metody nauczania miały zmienić się w elastyczne dochodzenie do wiedzy. Zniesiono w najmłodszych klasach plan lekcji, który wyznaczał ścisłe godziny na lekcję matematyki, języka polskiego czy środoa. Każdyszystkie przedmioty, z jakimi uczeń ma kontakt miały być zintegrowane. Nauczyciel poprzez odpowiednie metody i sposób nauczania w takim systemie powinien wiązać ze sobą wszelką wiedzę. Zajęcia w najmłodszych klasach powinny być organizowane w sposób wszechstronny. Czyli na przykład matematyka powinna być połączona ze środowiskiem i tak dalej. Edukacja zintegrowana w najmłodszych klasach daje więcej swobody nauczycielowi, a także co najważniejsze uczniowi. Pozwala na przykład na wyjście poza budynek szkoły, aby tam w sposób interesujący dochodzić do wiedzy. W lekcje ma być przeplatana zabawa, wnosząca pewne umiejętności dającą dzieciom więcej ruchu, inaczej niż to było przed reformą, kiedy uczniowie musieli siedzieć przez czterdzieści pięć minut z plecami wyprostowanymi, przykuci do ławki. Rezultat takiego sposobu nauczania zależy przede wszystkim od samego nauczyciela. Edukacja zintegrowana wymaga od nauczyciela indywidualnego podejścia do dziecka. Każdy uczeń ma swoje tempo rozwoju, do którego nauczyciel powinien się dostosować. Powinien potrafić oceniać dziecko za to, co potrafi wykonać w danym momencie, a również za indywidualny jego postęp. Nauczyciel dlatego nie powinien przy ocenie porównywać ucznia z innymi dziećmi w klasie. Reforma przyniosła właśnie również zmianę w sposobie oceniania pod koniec każdego semestru. Dotąd ocena cyfrowa zamieniona była na ocenę opisową. Dla takiego rozwiązania nauczyciel musi posiadać wiele dokumentów, z których wynik taka ocena. W taki sposób oceniania nauczyciel przedstawia w charakterze opisowym, co dziecko obecnie potrafi zrobić, w jaki sposób najchętniej dochodzi do wiedzy, z czym ma największe problemy, czego się obawia i tym podobne. Sposób taki w stosunku do najmłodszych uczniów wydaje się całkiem dobry. Rodzice mają szansę na wnikliwsze spostrzeżenie w ocenę. Nie dla wszystkich jednak jest to dobry sposób. Dla wielu lepsza i jaśniejsza była ocena tradycyjna, chociaż nie zawsze zbyt wymowna. Po wielu latach od czasu wprowadzenia nauczania zintegrowanego w najmłodszych klasach istnieje wiele różnych opinii na ten temat. Są tacy, którzy twierdzą, że ten system dobrze się sprawdza i jest wart dalszej realizacji. Jest również wielu przeciwników, którzy zamieniliby ten sposób na coś innego.

Sztuka nowoczesna, egzaminy a przyjemność z obcowania ze sztuką

szkolahello Nowe rozwiązania w sztuce malarskiej budzą skrajne emocje w umysłach osób na co dzień związanych z dziedzinami artystycznymi, a także w ludziach będących odbiorcami sztuki na wszelakim poziomie. W miastach wiele jest sklepów, w których znajdują się o...

Więcej

Nauka przez internet

W dzisiejszych czasach istnieje wiele form nauki i różne stopie naukowe, a każdy z nas może wziąć los w swoje ręce i skończyć na przykład szkołę policealna uzyskują c pożądany zawód lub studia uzyskując go również, ale do tego otrzymuje również tytuł...

Więcej