Rozwój nauki na przestrzeni czasu

W dobie masowego rozwoju nauki podnosi się również poziom edukacji. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu posiadanie podstawowego wykształcenia było zupełnie wystarczające, nikt nie przywiązywał do tego większej uwagi. Dopiero z czasem ukończenie szkoły średniej i posiadanie matury stało się dużym osiągnięciem. Ludzie ze zdanym egzaminem dojrzałości uchodzili za nieco wyższą klasę społeczną, osoby inteligentniejsze od pozostałych. Nawet w latach 60. większość ludzi po ukończeniu szkoły średniej rozpoczynało pracę i na tym etapie kończyło swoją karierę naukową. Dopiero z czasem coraz bardziej zaczęły się rozpowszechniać licea ogólnokształcące, które zdobywając sobie coraz większą popularność przyciągały coraz liczniejsze grupy chętnych. Nauka w nich umożliwia poszerzanie wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki i pozwala dokonać wyboru w związku z dalszym kształceniem jakim są studia na uczelni wyższej. Po zdobyciu takiego wykształcenia łatwiej znaleźć dobrą pracę z perspektywami na przyszłość. W obecnym momencie jest o wiele łatwiejszy dostęp do nauki i przede wszystkim do wiedzy. Szkoły są publiczne, a przez to powszechniej dostępne. Obecnie również panuje powszechne przekonanie, że należy się edukować. Zdobywanie wiedzy uznane jest nawet niejako za obowiązek. Coraz częściej pojawia się przekonanie, że wstyd nie skończyć szkoły i nie posiadać żadnych konkretnych umiejętności. Dodać też należy, że teraz ludzie mają więcej pieniędzy, ale też i czasu aby zająć się swoim kształceniem i poszerzaniem horyzontów. Postęp nauki również zrobił swoje. Im więcej nowych technologii, rozwijających się gałęzi nauk, tym popularniejsze są studia wyższe. Nie wolno także zapomnieć, że obecnie obowiązuje obowiązek pobierania nauki do 18. roku życia, co również zmieniło się na korzyść w porównaniu z dawniejszymi latami. Kiedyś, kiedy nie było obowiązku uczęszczania do szkoły, wiedza dzieci kończyła się na tym co same zdołały opanować korzystając z jakichś na wpół legalnych książek, między wyprowadzeniem zwierząt na pastwisko, a pomocą w pracy na polu. Tylko dzieci z bogatszych rodzin miały możliwość uczęszczania do szkółek niedzielnych prowadzonych przez wiejskie nauczycielki. Dla większości ludzi najważniejsza była praca na polu, co zajmowało im większość czasu, nie musieli potrafić czytań ani pisać. Dopiero z czasem, kiedy praca na roli przestała przynosić wymierne efekty i zaczęła rozpowszechniać się urbanizacja ludzie zwrócili uwagę na wykształcenie. Rozpoczęła się masowo powszechna edukacja, zaistniała potrzeba nauki czytania i pisania. Rozwój nauki dynamicznie popchnął powszechną edukację społeczeństwa, przez co stało się ono mądrzejsze i bardziej dojrzałe. Przez lata poziom zdobywania wiedzy rósł, a razem z nim i świadomość ludzka. Coraz wyższy poziom nauki i stawianie coraz wyżej poprzeczki prowadzi do tego, że ludzie są inteligentniejsi, mają szersze widzenie na świat, są bardziej oczytani, doskonalą swoje umiejętności. Przyczynia się to do rozwoju kraju, a także jego większego uznania w oczach sąsiadów.

Sport

Rozrywka w dzisiejszych czasach postrzegana jest na wiele sposobów i kazdy zapewnia ją sobie we własnym zakresie, zależy kto co lubi robić i ile ma wolnego czasu, czasami także zależy to od tego jakie fundusze mamy w naszym budżecie. Bardzo dobrym ro...

Więcej

Trudny rodzic vs trudny nauczyciel

Szkoła to miejsce gdzie nie tylko spotykają się uczniowie sami ze sobą i z nauczycielami. To miejsce, gdzie zderzają się poglądy twórców programów nauczania, pedagogów, młodych i rodziców. Bywa, że starcia na linii rodzic- nauczyciel są szczególnie b...

Więcej