Stypendium naukowe

Oświata jest w czasach współczesnych bardzo rozwinięta i dba o młodzież, a także stara się zachęcać ją do jak najlepszych wyników w nauce, czego przykładem może być nagroda za świetne wyniki w nauce, czyli stypendium naukowe. Takie stypendium jest pokaźną sumą, ale trzeba się zdrowo napocić aby je zdobyć, gdyż dostają je tylko najlepsi w szkole uczniowie, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce, a przy tym dobrze się zachowują. Jest to na pewno bardzo szlachetną dla kagdyż taka nagroda pozwoli na pewno na zakup nowych podręczników, dzięki czemu zaoszczędzi się sporo pieniędzy na podręcznikach. Dodatkowo jest to bardzo przyjazny gest, gdyż uczeń z reguły uczy się dla siebie i dla swojej przyszłości, a w tym przypadku za dobrą naukę może zdobyć jeszcze nagrodę, co jest na pewno dodatkową motywacją do dalszych działań w tym kierunku. Takie stypendium przyznawane jest uczniom, którzy bezdyskusyjnie na nie zasłużyli, zazwyczaj w gronie odpowiedzialnych za to osób zapadają decyzje kto ma dostać takie dofinansowanie. Jest to także jasno określone w statucie szkoły, który dokładnie mówi za co przyznawane jest stypendium naukowe, tak aby każdy uczeń mógł się zapoznać z taką informacją i pracować z całych sił, aby osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, za co spotka go konkretna nagroda, która na pewno mu się przyda, gdyż pieniądze może wydać na co chce, a więc jest to na pewno przyjemna nagroda. Oczywiście ilość takich stypendiów jest ograniczony, zależy to głównie od budżetu szkoły, gdyż nie każda może sobie nawet na takie nagrody pozwolić. W niektórych szkołach jednak, gdzie fundusze stoją na dobrym poziomie co roku przyznawane są stypendia naukowe kilku osobom, które wyróżniły się w znaczący sposób na tle rówieśników, a więc zasłużyły sobie na stypendium naukowe. Także należy pamiętać o tym, że nauka nie zawsze musi być nudna i postrzegana w kategoriach negatywnych, gdyż niesie za sobą także wiele dobrego, tak jak na przykład wyżej wymienione stypendia naukowe, a także dodatdają decdzę, dzięki czemu nasza przyszłość może być kolorowa. Wszystko zależy więc od ucznia i jego podejścia do sprawy, gdy weźmie się mocno do pracy to efekty na pewno będą bardzo dobre i czeka go świetlana przyszłość, ale jeżeli zaniedba swoje obowiązki szkolne to nie ma co liczyć na żadne nagrody i w przyszłości będzie miał problemy ze znalezieniem sobie odpowiedniego zajęcia na poziomie. Reasumując stypendium naukowe jest bardzo pożyteczne, gdyż sprawia, że uczniowie mają możliwość zdobycia nagrody za trud włożony w naukę, a więc nie robią tego tylko dla siebie, ale mogą także wywalczyć za to cenne nagrody, tak jak to stypendium naukowe. Należy więc starać się ze wszystkich sił o jak najlepsze wyniki w nauce, gdyż są one właśnie podstawą przyznania stypendium naukowego danemu uczniowi, a takie stypendium na pewno każdy uczeń bardzo chętnie by przyjął. Nie można być jednak pazernym i należy pamiętać, że priorytetem jest to, aby poszerzać swoją wiedzę i zadbać o własną przyszłość, należy uczyć się dla siebie samego, a nie dla nagród. Nagrody są tylko dodatkową przyjemnością w tym rzemiośle.

Sztuka okiem nauki

Człowieka wywyższa się ponad inne gatunki organizmów żywych między innymi dlatego, że zdolny jest do tworzenia kultury, której wisienką na torcie jest sztuka. Trudno zaprzeczyć, że na widok niektórych dzieł sztuki dzieją się z nami niezwykłe rzeczy, ...

Więcej

Czy uczniowie z Polski i z zagranicy mają równe szanse?

Historia nie obeszła się łagodnie z państwami Europy Środkowej i Wschodnie, efekty są odczuwalne i widoczne do dziś, i z pewnością będą widoczne jeszcze przez lata. Długotrwałe pozostawanie w zastoju a nawet w regresie rozwoju gospodarczego i społecz...

Więcej