System szkolnictwa

W naszym kraju obowiązek szkolnictwa obejmuje dzieci od siódmego roku życia. Rozważa się możliwość przesunięcia tego progu do sześciu lat, jednak taka ustawa nie weszła jeszcze w życie. Każdy maluch początkowo uczęszcza do szkoły podstawowej. Pierwsze trzy klasy obejmują naukę języka polskiego, matematyki, religii, a także języka obcego. Jest to niezwykle ważne, aby maluchy podejmowały edukację właśnie w zakresie języków obcych, gdyż przejawiają one niezwykłą zdolność do przyswajania i zapamiętywania kolejnego materiału. Dodatkowo najmłodsi mają zajęcia zintegrowane, które przebiegają pod okiem jednego wychowawcy. Dopiero po ukończeniu trzech klas, zaczyna się kolejny etap, który podobnie trwa cztery lata. Dzieci mają już podział na przedmioty, które prowadzone są z różnymi pedagogami. Na tym etapie pojawia się nauka historii, geografii i przyrody. W czwartek klasie podstawowej dziecko także ma do czynienia z ocenami końcowymi, dzięki czemu może wypracować sobie odpowiednią średnią. W tej właśnie klasie zaczyna się etap, kiedy można uzyskać świadectwo z czerwonym paskiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczyna się gimnazjum. Trwa ono trzy lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Składa się on z trzech części, a mianowicie z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, a on niedawna także językowej. Jest to egzamin istotny, gdyż to na jego podstawie odbywają się przyjęcia do szkół ponad gimnazjalnych. Oczywiście dużo łatwiej obecnie dostać się do szkół zawodowych i technicznych. Jeżeli chodzi o liceum, liczy się tutaj przede renoma danej szkoły. W niektórych przypadkach należy posiadać naprawdę dobre wyniki, aby móc podjąć naukę w danej szkole średniej. Przede wszystkim osoby, które planują dostać się na studia wyższe chcą uczyć się w renomowanej i dobrem szkole średniej, aby mieć większe szanse dobrego zdania matury. Jeżeli chodzi o maturę, obecnie należy zdać obowiązkowo trzy przedmioty, a mianowicie język polski, matematykę, a także język obcy. Matematyka została wprowadzona dopiero w zeszłym roku, dlatego też jak na razie tylko jeden rocznik podszedł do matury z tego zakresu. Jeżeli chodzi o poziomy, dostępny jest podstawowy i rozszerzony. Każdy uczeń podejmuje decyzję na jakim poziomie podejmie się zdawania danego przedmiotu. Prócz trzech podstawowych przedmiotów, każdy może wybrać sobie jeszcze dodatkowe, które najczęściej decydują o przyjęciu na studia wyższe. Każda uczelnia wyższa bowiem prezentuje przy każdym kierunku, jakie przedmioty na maturze należy zdać, aby móc przystąpić do rekrutacji. Studia wyższe są jak najbardziej dobrowolne, jednak obecnie zauważa się, iż coraz większa liczba młodych ludzi dąży do osiągnięcia wykształcenia wyższego. Wiąże się to przede wszystkim z trudnym rynkiem pracy. Obecnie bez posiadania odpowiednich kwalifikacji, bardzo ciężko jest otrzymać jakąkolwiek pracę. Dlatego też młodzi ludzie starają się w miarę możliwości zapewnić sobie świetlaną przyszłość i chcą uczęszczać na studia wyższe, aby uzyskać z nich dyplomy.

Dlaczego nastolatkowie oraz dzieci nie chcą chodzić do szkoły?

Głównym problemem w wychowywaniu dzieci jest oczywiście to, że dziecko buntuje się i nie chce chodzić do szkoły. I to w zasadzie każde dziecko niestety w tej kwestii nie chce iść na ustępstwo. Nieważne czy to dziecko, które jest dopiero małe i tak na...

Więcej

Zbuntowany wiek

Nastolatkowie już chyba od wieków sprawiają rodzicom wiele problemów. Mają oni własne pomysły na życie. Często są to pomysły nie najmądrzejsze, które w jakiś sposób mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu. Zbuntowany nastolatek wszystko z reguły wie najl...

Więcej