Systemy kształcenia...lepsze i gorsze?

Współcześnie żyjący ludzie zdają się być w jakimś określonym procencie uzależnieni od posiadanie wiedzy. Nie znaczy to że wszyscy koniecznie chcą wiedzieć wszystko na każdy temat. Raczej chodzi tutaj o zdobywanie informacji pozwalających się wyspecjalizować zawodowo czy tez ciekawostek w życiu prywatnym. Im lepiej sobie ktoś w tych kwestiach radzi tym większa szansa dla niego samego że odniesie konkretny sukces ponieważ fachowcy jako tacy cenieni są na całym świecie. Wiadomo że człowiek nie rodzi się specjalistą tylko stopniowo dochodzi do danego poziomu wyspecjalizowania który jest mu potrzebny albo od niego na danym poziomie wymagany. Jak podkreślają ludzie system kształcenia powinien być przygotowany w ten sposób by faktycznie działało na rynku jak najwięcej specjalistów na każdy poziomie. Zatem nie chodzi o to by kształcenie skupiało się na tym by jak największy odsetek osób legitymował się dyplomem wyższej uczelni, nikt nie ma zamiaru podważać wartości wysiłku wkładanego przez osoby studiujące by osiągnąć pewien poziom wykształcenia ale to też nie uprawnia do tego by wyśmiewać albo wskazywać jako gorszych tych którzy studiów nie ukończyli. System kształcenia dobrze skonstruowany to taki w którym każdy jego element jest dopasowany do potrzeb samych uczących się jak i też społeczeństwa które jak wiadomo rozwija się w zależności od tego ilu jest w nim konkretnych specjalistów z różnych dziedzin. Odpowiednie rozłożenie proporcji między specjalistami bez wykształcenia wyższego i ludźmi po studiach czy innych szkołach zapewnia też to że rynek pracy się lepiej rozwija ponieważ nie ma zbyt wielu chętnych na jedno dostępne stanowisko dla specjalisty z wyższym wykształceniem a jednocześnie stanowiska techniczne wymagające innego rodzaju kwalifikacji zawodowych są obsadzone bez problemu. Wcale nie jest przesadą stwierdzenie że siła państwa tkwi właśnie w tym jak się kształcą w nim ludzie od samego początku ścieżki edukacji aż do jej końca. Powinna ona w jak największym stopniu być przygotowana dla tych którzy będą zdobywali wyższe wykształcenie jak i tych którzy zadowolą się wykształceniem o niższym poziomie gradacji co nie znaczy że nie wymagającym też określonych umiejętności i predyspozycji. Szkoda że cały czas utożsamia się poziom wykształcenia z poziomem inteligencji, czyli przykleja łatki że im ktoś jest wyżej wykształcony tym bardziej wartościowym i inteligentnym człowiekiem się zdaje. Oczywiście to nie tylko sami twórcy systemów edukacyjnych przyczyniają się swoim działaniem do takiego a nie innego postrzegania i kreowania się przekonań i uprzedzeń. Jednakże im bardziej system edukacji w państwie będzie elastyczny i przygotowany z myślą o wszystkich korzystających tym mniej będzie takiego przekonania że niektórzy są zwyczajnie odrzucani na jakimś etapie ponieważ dalej nie potrafią samodzielnie dotrzeć. Warto poświęcić wysiłek i środki by zmniejszać takie rozwarstwianie się społeczeństwa na poziomie postrzegania i świadomości. Dobry system edukacji powinien być jednym z elementów i narzędzi umożliwiających realizację takiego założenia.

Programy rozrywkowe

Wszędzie możemy się spotkać z rozrywką. Nawet ogląjąc tekewizję, gdyż tam też znajdują się różnego rodzaju programy rozrywkowe. Są to głównie teleturnieje, które występują w różnych formach. Mamy więc sposób na zaczerpnięcie troche rozrywki bez wycho...

Więcej

Jak szkoły uczą języków obcych?

Znajomość jednego, a właściwie teraz to już kilku języków obcych jest niezbędna w rozwijaniu swojej kariery w praktycznie większości zawodów. Nic więc dziwnego, że szkoły i rodzice kładą coraz większy nacisk na to, by dzieci i młodzież posiały znajom...

Więcej