Szkoła dawniej i dziś

Z pewnością każdy z nas przechodził etap w swoim życiu, w którym musiał chodzić do szkoły. Gdyby porównać edukację dawniej i dziś, można by śmiało dojść do wniosku, że sposób nauczania zmienił się znacznie. Zresztą nie tylko metody zmieniły się, budynek szkoły także unowocześnia się coraz bardziej, prawie każda szkoła posiada już specjalistyczne pracownie biologiczne, chemiczne, salę informatyczną, dostęp do Internetu. Wszystko na świecie idzie do przodu, także edukacja. Ale czy edukacja oznacz to tamo co nauka i zdobywanie wiedzy? Wydawać by się mogło, że dawniej nauczyciele kładli o wiele większy nacisk na szkolenie młodych, w szczególności ważne były praktyczne Zajęcia, w których to uczniowie mogli wykorzystać naprawdę swoją wcześniej zdobytą wiedzę. Taka praktyka jest potrzebna w szkołach, ponieważ pokazuje uczniom, do czego przyda im się w życiu to, czego muszą się uczyć. To element motywujący uczniów. Dawniej system oceniania też był inny. Nie było ocen niedostatecznych. Za najgorszy stopień uchodziła „dwójka”, dziś nazywana jako ocena dopuszczająca. Dawniej podręczniki, z jakich korzystali uczniowie służyły przez lata nie tylko im, ale także następnym pokoleniom. Nie ma co ukrywać, chodziło o zmniejszenie kosztów, dlatego też podręczniki z roku na rok można było odkupywać od starszych kolegów, zamiast kupować cały komplet nowych podręczników w księgarni. W dzisiejszych czasach podstawy programowe zmieniają się co parę lat, każdy nauczyciel ma swój ulubiony podręcznik. Ciężko jest zatem odkupić od starszych roczników podręczniki, gdyż potrzebują oni całkiem innych. Co to oznacza, że zmienia się podstawa programowa? Czy to oznacza, że uczniowie dawniej uczyli się innych rzeczy niż obecnie? Mniej więcej tak wyglądała by właśnie odpowiedź na postawione wyżej pytania. To dziwne a zarazem śmieszne, że wiedza z podręczników jest zmieniana, co z tego, że zamiast budowy żaby poznamy budowę innego płaza. Niewątpliwie szkoła dawniej a dziś jest zatem znacznie inna i różnie się pod wieloma względami. Inaczej wygląda aspekt prowadzenia lekcji dawniej i dziś, kwestia podręczników, systemu oceniania. Chociaż w tym świetle szkoła Współczesna wypada trochę gorzej, to tak naprawdę wcale tak nie jest. Dzisiejsze szkoły są o wiele lepiej wyposażone, między innymi w komputery, laboratoria, telewizory, mikroskopy. Lekcje mogą być multimedialne, zamiast czytać o drugiej wojnie światowej, można zobaczyć interesujący film dokumentalny na ten temat. Wiedza na pewno utkwi na dłużej w głowach uczniów, niż gdyby mieli przeczytać w podręczniku dwadzieścia stron na ten temat. Często jest obecnie tak, że podręcznik jest tylko przewodnikiem, uzupełnieniem do lekcji, informuje nas o tym, jaką wiedzę w danym roku szkolnym musimy posiąść. Jeżeli nauczyciel jest kreatywny, lekcja będzie urozmaicona dodatkowymi materiałami z Internetu, jakimś ciekawym nagraniem CD na dany temat czy też uczniowie sami będą mieli za zadanie wyszukać w Internecie informacji w jakimś wcześniej ustalonym przez nauczyciela zakresie.

Nauka języków obcych

gabloty ekspozycyjne WARTEN Każdy z pewnością zgodzi się ze stwierdzeniem, iż znajomość języków obcych jest niezwykle istotna. Sprawdza się to w wielu dziedzinach życia. W podaniu o prace, zawsze zaznacza się informacje związane ze znajomością języków obcych. Im większa jest to...

Więcej

Proszę mnie nie numerować!

Odwieczny problem z mobilizowaniem człowieka do ruszenia się z miejsca, został rozwiązany. Przynajmniej w jednym miejscu we wszechświecie – w szkole. Co prawda nie działa nienagannie i nie na wszystkich, ale na większość zdecydowanie tak. Gdyby mu si...

Więcej