Szkolne kluby wolontariatu

Szkolne kluby wolontariatu powstają przede wszystkim w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ich zasadniczym celem jest wypełnienie młodzieży czasu wolnego z korzyścią dla lokalnego środowiska jak również osób potrzebujących i pokrzywdzonych przez los. Zauważyć należy, ze tego typu rozwiązania cieszą się sporym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, stanowiąc dla wielu z nich swoisty kontakt z dorosłością. Młodzi wolontariusze bezinteresownie pomagają ludziom starszym, a także chorym i pokrzywdzonym przez los dzieciom, organizują także pomoc dla bezdomnych zwierząt. Zakres działań jest bardzo szeroki, uzależniony przede wszystkim od kreatywności młodzieży. Jednym z najczęściej pojawiających się działań jest pomoc pokrzywdzonym przez los dzieciom. Akcje dotyczą zarówno dzieci chorych, jak również przebywających w domach dziecka lub bardzo ubogich. Przykładem tego typu działań mogą koncerty charytatywne organizowane przez młodych wolontariuszy. Podczas koncertów często organizowana jest zbiórka pieniędzy na konkretny cel. W tego typu imprezach uczestniczą przede wszystkim lokalne zespoły i kapele muzyczne, które w ten właśnie sposób mogą zaistnieć w społeczeństwie. To doskonały sposób na początek drogi do kariery muzycznej czy artystycznej. Zdarza się również, że w imprezie uczestniczą znane grupy muzyczne. Warto podkreślić, iż zaangażowanie młodzieży powoduje, iż imprezy tego typu przebiegają w sposób sprawny i bezproblemowy, w przeciwieństwie do masowych koncertów nie ma zazwyczaj problemów spowodowanych spożyciem przez młodzież alkoholu czy agresją przejawiającą się w postaci bójek i zatargów. Młodzież zaabsorbowana jest przede wszystkim główną ideą koncertu, łącząc pracę z zabawą. To doskonały sposób na miłe i pożyteczne spędzenie czasu, poza tym młodzi ludzie mają możliwość, by udowodnić, iż dzisiejsza młodzież potrafi zaangażować się w szczytne cele. Innym sposobem na spędzanie czasu są zbiórki pieniędzy na konkretne cele. Wolontariusze kwestują najczęściej w czasie około świątecznym, aczkolwiek można ich spotkać także w ciągu roku, zbiórki są zazwyczaj organizowane z przeznaczeniem na konkretny cel. Uczestnicząc w tego typu akcjach młodzież uczy się współpracy, otwiera się na krzywdę innych, rozwijając w sobie idee humanitarne. Często można spotkać młodych ludzi pomagających ludziom starszym i chorym, tego typu inicjatywy także powstają w szkolnych klubach wolontariatu. W przypadku osób starszych i chorych, często mających trudności z poruszaniem się, pomoc wolontariuszy jest bardzo przydatna, nierzadko stanowi jeden z nielicznych kontaktów ze światem zewnętrznym. Młodzi ludzie z kolei mają możliwość, by poznać tę gorszą stronę życia i zrozumieć, że ludzie muszą borykać się z wieloma trudnościami. Pomoc wolontariuszy okazuje się także bardzo przydatna w przypadku dzieci niepełnosprawnych, jest to widoczne zarówno w życiu codziennym jak również podczas wakacyjnych wyjazdów. Wolontariusze pełnią wówczas rolę swego rodzaju osobistego asystenta, pomagając konkretnej osobie w większości czynności.

Turnieje sportowe w szkole

W szkole zazwyczaj możemy spotkać się z taką opcją, że mamy możliwość tam uczestniczenia w różnego typu turniejach sportowych, które odbywają się na terenie danej szkoły. Mogą one być organizowane zarówno dla całej klasy, jak i specjalnie wyselekcjon...

Więcej

Szkoła i problemy edukacyjne

W szkołach niewątpliwie pojawiają się różnego typu problemy. Szkoła może mieć problem z dyrekcją, z nauczycielem, z uczniami, ze sprawami finansowymi. Niewątpliwie jednak prawdą jest, że najwięcej problemów w szkołach polskich stanowią uczniowie. Ucz...

Więcej