Trudności kiedyś i teraz

Na wielu polach rozwoju tam gdzie działa i działał człowiek pojawiały się i nadal występują trudności różnego rodzaju. Dotyczy to wszelkich aktywności i to co charakterystyczne wszędzie te trudności są przezwyciężane i obchodzone na tyle na ile się to w danym momencie dziejowym uda. Również te kwestie dotyczą samej nauki jako tej siły napędowej która w zdecydowanie największym stopniu przyczynia się do rozwoju cywilizacji jako takiej. Ludzie współcześni przyzwyczajeni są do wszelkich wygód związanych z tym że rozwija się technologia. Jasnym jest że przecież nie było by to możliwe gdyby wcześniej nie nastąpił rozwój naukowy który pozwolił na zastosowanie określonych rozwiązań i ulepszeń znajdujących powszechne zastosowanie w życiu codziennym. Krótko mówiąc wsiadając do samochodu czy też włączając telewizor, świadomi ludzie są tego że jest to możliwe dzięki rozwojowi naukowemu. Wcale to jednak nie znaczy że nauka i jej poszczególne gałęzi nie napotykają na określone trudności z którymi się potykają z różnymi efektami. Przede wszystkim rozwój naukowy jest w dużym stopniu uzależniony od tego w jakiej kondycji znajduje się konkretne państwo, im jest lepsza tym większe szanse że dany naukowiec będzie miał możliwość skorzystania ze środków i doprowadzenia swoich badań do pomyślnego zakończenia. Nie znaczy to że w biednych państwach nie ma dobrych naukowców , tylko tyle że mają oni często problemy z tym by się przebić albo uzyskać dofinansowanie a w związku z tym i trudniej im prowadzić badania. Kwestia rozwoju infrastruktury i środków to jak wiadomo nie jedyne problemy z którymi spotykają się przedstawiciele świata nauki. Nadal jednym z elementów który ma wpływ na to jak się rozwija nauka w danym regionie jest kwestia światopoglądów szczególnie religijne, gdzie mieszają się sfery które raczej powinny być rozdzielane niż łączone. Niedobrze jest kiedy przedstawiciele nauki poddawani są jakimś stanowczym naciskom albo są szykanowani z powodu tego co robią. Jasnym jest że w minionych wiekach takie szykany miały zdecydowanie bardziej konkretny wyraz i to bardzo niebezpieczny co nie znaczy że obecnie sytuacja jest idealna. Takie trudności się pojawiają często w ramach toczonych otwarcie dyskusji na temat określonych badań czy prowadzonych eksperymentów. Zatem na naukowców próbuje się wpływać przez samą opinię społeczną którą się za pomocą odpowiedniego informowania a czasem dezinformowania nastawia. Tutaj trudno jest naukowcom się bronić ponieważ każde sprostowania albo też wyjaśnienia traktowane są jako przyznanie do winy samo w sobie. Pocieszającym jest to że takie kampanie negatywne nie są w stanie zatrzymać prac naukowych może raczej powodują tyle że nie są pewne badania tak nagłaśniane albo też nie mówi się o nich wprost Wydaje się że nauka zawsze będzie ścierała się z jakimś niewidzialnym przeciwnikiem który będzie próbował zahamować określony trend rozwojowy. Wiadomo jest że tylko i wyłącznie ograniczeń związanych z rozwojem i poziomem wiedzy nie da się zaraz pokonać. Wszystko inne co podejmuje próby ograniczania wolności naukowej samo jest skazane na porażkę.

Dziecko a rozwód rodziców

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa i prosta, jednak w niektórych przypadkach bywa konieczna. Bardzo często zdarza się, że właśnie wtedy zaczynamy mieć kłopoty z naszymi dziećmi. Psychologowie dowodzą, że bijatyki w których bierze udział nasze d...

Więcej

zabawki edukacyjne dla 4 latka

 Dla rodziców kształcenie dzieci zdecydowanie wiąże się ze stresem przede wszystkim z tego powodu że każdy uważa iż jego dziecko jest zdecydowanie wyjątkowe i zwyczajnie system edukacji nie jest zdolny tego w wystarczającym stopniu docenić. Zatem t...

Więcej