Czy uczniowie z Polski i z zagranicy mają równe szanse?

Historia nie obeszła się łagodnie z państwami Europy Środkowej i Wschodnie, efekty są odczuwalne i widoczne do dziś, i z pewnością będą widoczne jeszcze przez lata. Długotrwałe pozostawanie w zastoju a nawet w regresie rozwoju gospodarczego i społecznego odcisnęło bolesne piętno na wielu krajach z regionu, także na Polsce. Skutki odczuwamy wszyscy w wielu dziedzinach życia codziennego, także w sferze edukacji. Przez lata szkoły wyglądały jak skanseny, metody nauczania były wręcz archaiczne, absolwenci polskich szkół i wyższych uczelni w konkurencji z rówieśnikami z krajów chociażby Europy Zachodniej, na rynku pracy odpadali w przebiegach. Uczniowie z zagranicy, w których krajach poziom gospodarczy, poziom życia jest znacznie wyższy, mają znacznie większe szanse. Wszystko rozpoczyna się od pierwszych etapów edukacji. Żłobki i przedszkola, czasami nawet bardziej ukierunkowane na rozwój w danym kierunku, to w krajach bardziej rozwiniętych, norma. W Polsce, niestety, niekoniecznie. Dopiero od momentu spłynięcia do kraju strumienia unijnych dofinansowań zaczęło zmieniać się na lepsze, powstają nowe przedszkola i żłobki, wszyscy chcą dostosowywać się do standardów państw, stwarzać dogodne warunki do rozwoju przyszłym pokoleniom. Niestety, od teorii jest zdecydowanie daleko do praktyki. I żłobków, i przedszkoli wciąż brakuje, szczególnie w małych miasteczkach i wsiach. A im dalej w las, tym tradycyjnie więcej drzew. Szkoły podstawowe z reguły nie oferują dobrego startu. Tylko w nielicznych uczniowie mają szanse na szeroko rozumiany rozwój, naukę języków czy uczestnictwo zajęciach sportowych i plastycznych, w miastach, szczególnie tych dużych sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Tu coraz wprowadza się w życie nowe pomysły, języki obce, zajęcia pozalekcyjne, tu standardy praktycznie wyrównują się z tymi, do których dąży reszta szkół z całego kraju. To absolwenci takich szkół stanowią lwią część osób zdajających maturę międzynarodową, których ambicją nie są najlepsze uczelnie w kraju, ale na świecie. Dla reszty uczniów to abstrakcja. Najzdolniejsi mają szanse na stypendia naukowe, ale niestety ich ilość jest ograniczona, wymagania dość duże a informacji niezbyt wiele. Bardzo często zatem najzdolniejsi uczniowie nie mają szans na ukończenie takich szkół, które odpowiadały by ich możliwościom i stwarzały doskonałe szanse na rozwój. Kończą średnie szkoły, trafiają na średnie stanowiska, nie realizują się. Niestety. Z pewnością zdolności polskiej młodzieży nie odbiegają od zdolności młodzieży z krajów takich jak Francja czy Niemcy, ale sytuacja w tych państwach jest diametralnie na innym poziomie niż w Polsce, w efekcie, nie mamy zbyt wielu szans na europejskim rynku prac, a na pewno nie na poziomie odpowiadającym naszym możliwościom. Wszystko zaczyna się od przedszkoli, na studiach wyższych kończy, gruntowne zmiany od podstaw z pewnością mogłyby zmienić tę sytuację, ale potrzeba ku temu wiele lat, nie jest to proces krótkoterminowy. Warto więc by osoby odpowiedzialne za najważniejsze decyzje w państwie, wzięły pod uwagę także tę kwestię, reformując lub próbując reformować nasze państwo wzdłuż i wszerz. Wszak, to od młodzieży zależy przyszłość całego społeczeństwa.

Uczniowie w klasie początkowej

Dzieci rozpoczynając naukę w szkole, mają przed sobą zupełnie nowy, długi rozdział w życiu. Nowi uczniowie różnie reagują na nowe warunki. Jedni bardzo szybko się klimatyzują, odnajdują kolegów, przyjaciół. Nieźle też od samego początku radzą sobie z...

Więcej

Wybór szkoły

Wybierając dziecku szkołę musimy zwrócić uwagę na poziom jaki ona sobą reprezentuje. Dziecko, które bardzo dobrze się uczy powinno trafić do odpowiedniej szkoły. Nie ma co na siłę pchać dziecko, które jest przeciętne do szkoły o bardzo dużych wymagan...

Więcej