Wiedza – do czego służy i jak się ją zdobywa?

Od dziecka wszyscy powtarzają nam, że trzeba zdobywać wiedzę, kształcić się i doskonalić swoje umiejętności. Jednak co to jest ta wiedza, do której zdobycia należy dążyć? W najprostszym ujęciu, wiedza to wszystkie informacje, które człowiek może przyswoić za pomocą swoich zmysłów. Już starożytni filozofowie wyróżnili podział wiedzy na teoretyczną i praktyczną, która jest jak gdyby potwierdzeniem umiejętności nabytych w teorii. Należy pamiętać, że wiedza to nie tylko wiadomości, jakich dowiadujemy się w szkole, to także informacje o świecie nabyte w domu, zasłyszane od rodziców. Jednak powszechnym miejscem zdobywania wiedzy i edukowania młodych pokoleń są szkoły. Nauczyciele już od szkoły podstawowej przekazują dzieciom wiadomości z różnych dziedzin nauki, które potem w dalszym kształceniu są rozszerzane i coraz bardziej uszczegóławiane. Specjalnie opracowany program nauczania jest dostosowany do wieku uczniów i ich możliwości. Aby zainteresować dzieci zdobywaniem coraz to nowszych wiadomości, nauczyciele wymyślają różne gry, zabawy, zagadki bądź quizy. Są one o wiele lepszym sposobem na przekazanie cennych informacji niż tłumaczenie suchych teorii czy reguł. Każdy z własnego doświadczenia na pewno wie, że dziecko szybciej zapamięta daną regułę ortograficzną, kiedy posłużymy się łatwym do zapamiętania wierszykiem lub zgadywanką. Dlatego też tak istotne są metody nauczania, pomysły na zaciekawienie i zainteresowanie przedmiotem. A teraz dlaczego wiedza jest taka ważna i do czego się ja wykorzystuje? Otóż, dzięki wiedzy człowiek rozwija się, poszerza swoje wiadomości na wiele tematów z różnych dziedzin. Staje się dzięki temu coraz mądrzejszy. Stopniowe zdobywanie kolejnych etapów wiedzy z czasem prowadzi do wyboru danej dziedziny, którą w dorosłym życiu się zgłębia jeszcze szczegółowiej i dokładniej. Powszechny obowiązek kształcenia wpływa także na cały wizerunek kraju. Im więcej osób wykształconych, tym mądrzejsze i bardziej świadome społeczeństwo, wpływa to również na postrzeganie kraju przez jego sąsiadów. W dzisiejszych czasach potrzeba ludzi inteligentnych i z dobrym wykształceniem, ponieważ postępuje rozwój techniczny, wszystkie dziedziny rozszerzają się, co powoduje naturalną potrzebę wykwalifikowanych specjalistów. Wiedza więc jest nieodzownym składnikiem naszego życia, towarzyszy nam niemalże od dziecka do późnej starości, bo przecież uczymy się całe życie. Wiedza to nie tylko suche fakty, to także liczne umiejętności. Nabyta w szkole wiedza z biologii, fizyki lub geografii niejednokrotnie pomaga w życiu codziennym, np.: liczne prawa fizyki i obliczenia matematyczne są nieodzowne w budownictwie, wiedza chemiczna może się przydać nawet w kuchni, zaś wiadomości z geografii można wykorzystywać w rolnictwie, ekologii lub przemyśle wydobywczym. Jak widać z powyższych przykładów wiedza jest nie tylko przydatna, ale i niezbędna nawet w życiu codziennym. Dlatego korzystajmy z jej jakże ogromnych zasobów i pogłębiajmy swoje wiadomości na każdy temat, bo jak mówi słynne powiedzenie „wiedzy nigdy dość”.

Audioriver

 Gdy w latach dziewięćdziesiątych pojawiła się moda na muzykę techno i elektro- krytycy zgodnie kręcili nosami, iż ten trend potrwa jedynie przez kilka miesięcy. Całą kulturę klubową oraz muzykę techno uważano za chwilowy kaprys i dyktaturę proleta...

Więcej

Dlaczego nastolatki uciekają z domu?

Bycie na tzw. „gigancie” to temat przewodni wielu książek i filmów, niestety nie jest to wyłącznie fikcja literacka czy filmowa, to samo życie. Co roku ogromna ilość nastolatków, co raz młodszych, szczególnie w okresie wakacyjnym, opuszcza stałe miej...

Więcej