Zajęcia pozaszkolne

Lekcje w szkole są obowiązkowe, większość uczniów uczęszcza na nie z obowiązku, nie zawsze wynosząc przekazywaną przez nauczyciela wiedzę. Zdarzają się także opinie, iż prowadzone lekcje są nudne i mało ciekawe. Mimo starań nauczycieli lekcje muszą być prowadzone zgodnie z programem edukacyjnym, aczkolwiek istnieje możliwość wprowadzania dodatkowych elementów mających na celu uatrakcyjnienie zajęć. Innym rozwiązaniem są zajęcia pozalekcyjne czyli wszelkiego rodzaju szkolne koła zainteresowań, warsztaty, kluby, zajęcia oferowane przez domy kultury itp. Dzieci i młodzież mają szeroki wybór zajęć dodatkowych. Warto jednak zauważyć, iż wielu rodziców samodzielnie dokonuje wyboru zajęć, na które ma uczęszczać dziecko, kierując się własnymi aspiracjami i oczekiwaniami. Wybór nie zawsze jest zgodny z zainteresowaniami dzieci, w efekcie zajęcia nie przynoszą pożądanych efektów. Kolejnym błędem rodziców jest nadmiar różnorodnych zajęć, w efekcie dziecko nie ma czasu na odpoczynek i wykorzystywanie czasu wolnego zgodnie z własnymi oczekiwaniami i marzeniami. Dlatego też istotne jest, aby zajęcia pozalekcyjne były dostosowywane do możliwości psychofizycznych dzieci , a przede wszystkim spełniające ich oczekiwania i zgodne z zainteresowaniami młodych ludzi. Nie należy więc zmuszać dziecka, które nie lubi muzyki do nauki gry na instrumencie, tak samo nie należy zabraniać dziecku uwielbiającemu pływać uczęszczania na basen. Faktem jest, iż zainteresowania i pasje należy rozwijać od najmłodszych lat, aczkolwiek zajęcia dodatkowe powinny być swoistym dopełnieniem zainteresowań dziecka. Większość szkół oferuje zajęcia pozalekcyjne w postaci szkolnych kół zainteresowań, ich wybór jest szeroki, poza tym zajęcia prowadzone są przez znanych dzieciom nauczycieli, co bez wątpienia wpływa korzystnie na zaangażowanie młodych ludzi. Doskonałym rozwiązaniem mogą okazać się także oferty klubów czy domów kultury, nie mniej należy zwrócić uwagę na to, by wybór zajęć nie był wyłącznie decyzją rodziców, ale przede wszystkim należał do samego dziecka. Właściwie dobrane zajęcia pozalekcyjne dają młodym ludziom możliwość rozwoju, odkrywania pasji i umiejętności, bez wątpienia mogą więc przynieść wiele korzyści. Przykładowo, dzieci uczęszczające na zajęcia teatralne maja możliwość zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich m.in. poprzez wykonanie zorganizowanie przedstawienia dla lokalnego środowiska. Tego typu akcenty są bardzo pozytywnie przyjmowane przez ludzi, stając się idealnym sposobem na integrację. Może się jednak zdarzyć, że dziecko uczęszczające na konkretne zajęcia po pewnym czasie znudzi się nimi, proponując jednocześnie udział w innych zajęciach. W tej sytuacji nie należy dziecka zmuszać do pozostania przy wcześniejszym wyborze, ale uszanować jego decyzję i pozwolić spróbować czegoś innego. Zajęcia pozalekcyjne nie są bowiem obowiązkowa lekcją, ich zasadniczym celem jest wypełnienie dziecku czasu wolnego oraz realizacja jego pasji, przy jednoczesnym zdobywaniu kolejnych życiowych doświadczeń.

Wielkie centra rozrywkowe

Współczesne czasy mają taką konkretną tendencję do tego by wszystko maksymalnie rozbudowywać i też koncentrować. Można wręcz powiedzieć że ulubionym terminem człowieka stało się słowo centrum . Wszystkie aktywności i te zawodowe i te mniej zawodowe ...

Więcej

prywatna szkoła podstawowa Gdańsk

 Prawo w naszym kraju nakłada na każdego obowiązek edukacji do osiemnastego roku życia, siłą rzeczy nauka z założenia powinna być bezpłatna. Na dalszych etapach możliwość bezpłatnej nauki jest oczywiście możliwa, ale zależy w dużej mierze od wynikó...

Więcej