Zawód nauczyciela

Bardzo popularnym zawodem w dzisiejszych czasach jest zawód nauczyciela, czyli osoby, która ma za zadanie poszerzyć wiedzę wśród młodzieży oraz dać im wzór do naśladowania. Nauczyciel nie zarabia zbyt dużo, ale jest to ciekawa praca, gdyż może realizować swoje plany, ponieważ kształci młodzież w wybranym przez siebie przedmiocie, w którym jest mocny. Nauczycielem może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, jest to całkowicie dozwolone dla obu płci. Aby zostać nauczycielem trzeba przejść bardzo długą drogę nauki, gdyż najpierw oczywiście trzeba skończyć podstawówkę, potem gimnazjum, a następnie liceum. Potem należy udać się na studia kierunkowe, które sprawią, że będziemy mocni w swoim ulubionym przedmiocie, który możemy potem nauczać w szkołach. Będąc w trakcie studiów można oczywiście odbyć staż w szkole, to znaczy poduczyć się od nauczycieli tego rzemiosła, zobaczyć jak wyglądają prawdziwe lekcje, jaka atmosfera panuje i poprowadzić na własny rachunek kilka lekcji, przy czym możemy również zrobić uczniom sprawdzian, i tym podobne. Najbardziej odpowiedzialni, wrażliwi, pomocni i tacy, którzy mają szacunek wśród uczniów nauczyciele zostają wychowawcami klas, czyli osobą, która jest odpowiedzialna za daną klasę, to znaczy stara się im pomagać, bronić ich w trudnej sytuacji, ale także nawracać na dobrą drogę, gdy komuś źle idzie. Wychowawca klasy jest także odpowiedzialny za wycieczki klasowe. Nauczyciele zazwyczaj nie są zbyt lubiani przez uczniów, ponieważ jak nie mają humoru to odbija się to na uczniach, a tak być nie powinno, ale nie wszyscy nauczyciele tacy są, istnieje wielu nauczycieli z którymi można się pośmiać, porozmawiać normalnie na każdy temat, i tak dalej. Zależy to od typu osobowości człowieka, nauczycielem na pewno nie może zostać ktoś kto ma zszargane nerwy, albo jest znerwicowany. Taka osoba musi być spokojna i opanowana, aby dawać przykład uczniom w każdych warunkach i w każdej sytuacji. Główną bronią nauczyciela jest przede wszystkim możliwość zrobienia sprawdzianu lub kartkówki, która niekoniecznie musi być zapowiedziana, tak więc gdy uczniowie zdenerwują nauczyciela może właśnie zrobić taką kartkówkę. Może on także brać uczniów do odpowiedzi ustnej, stawiać oceny za aktywność na lekcji, sprawdzać zeszyty lub zadanie domowe, a także postawić uwagę pozytywną lub też negatywną, gdy ktoś jest niegrzeczny. Nauczyciele odgrywają dużą rolę na zebraniach z rodzicami, gdyż dają możliwość wglądu ocen dzieci ich rodzicom, informują ich także o ilości opuszczonych godzin lekcyjnych, a także z chęcią odpowiadają rodzicom na ich pytania, tak aby w jak najlepszy sposób pomóc im i ich dzieciom jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nauczyciel jest więc zawodem bardzo potrzebnym, gdyż dzięki niemu uczniowie kształtują swoją wiedzę, a także osobowość. Oczywiście nauczyciel musi posiadać odpowiednie cechy, które muszą być koniecznie pozytywne, gdyż w przeciwnym razie jego kariera w tym kierunku nie ma sensu, bo prędzej czy później zostanie z tego stanowiska wyrzucony. Mimo, że w tej pracy nie zarabia się zbyt dużo, to jednak nadal wielu ludzi chce być nauczycielami, ponieważ mogą realizować własne plany i marzenia, mogą pracować z dziećmi i mieć styczność ze swoim ulubionym przedmiotem.

10 niezapomnianych wystąpień na festiwalu w Opolu, cz. 1

Festiwal w Opolu przez lata kształtował gusta i świadomość muzyczną polskich słuchaczy. Mimo że obecnie nie cieszy się już tak wielkim prestiżem, jak przed laty, warto przypomnieć sobie najciekawsze występy, które przeszły nie tylko do Historii festi...

Więcej

Lektury szkolne

Bardzo ważnym elementem na języku polskim są lektury szkolne, gdyż mamy wtedy możliwość zapoznania się z najwybitniejszymi dziełami literackimi w historii literatury polskiej, ale także światowej. Lektury pomagają nam przede wszystkim zrozumieć to, c...

Więcej