Zbuntowany wiek

Nastolatkowie już chyba od wieków sprawiają rodzicom wiele problemów. Mają oni własne pomysły na życie. Często są to pomysły nie najmądrzejsze, które w jakiś sposób mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu. Zbuntowany nastolatek wszystko z reguły wie najlepiej. Każda poważniejsza porada ze strony rodziców lub innych osób dorosłych wywołuje u niego złość i sprzeciw. Często nie słucha rad matki czy ojca. Wychodzi z domu na imprezy bez wcześniejszych jakichkolwiek ustaleń. Jest wielu takich młodych ludzi, którzy za swoje niewłaściwe zachowanie wcale nie boi się jakiejkolwiek kary ze strony rodziców czy nawet nauczycieli. Jest to wiek, w którym dziecko może mieć różne problemy emocjonalne. W takich okolicznościach często popada w konflikty z rodzeństwem rodzicami, znajomymi, kolegami i tak dalej. Źle się dzieje, jeżeli te konflikty dotyczą również prawa. Nastolatek popadając łatwo w niewłaściwe towarzystwo, może się zupełnie zmienić pod wpływem niewłaściwych ludzi. Może być często zmuszany do rzeczy, których sam nigdyby pewnie się nie dopuścił, a więc wszelkich kradzieży, włamań, pobić i tak dalej. Jeżeli do tego wchodzą jeszcze na przykład narkotyki, to może się to dla młodego człowieka skończyć bardzo źle. Rodzice w takim wieku mogliby być wzorem i przykładem niestety najczęściej jest tak, że dla nastolatka jego rodzice są zacofani, niemający pojęcia o wielu sprawach młodego człowieka i niemających prawa się do niego w ogóle wtrącać. Oczywiście takie stwierdzenia w oczach nastolatka będą zupełnie niepoważne i niepotrzebne,ale dopiero za dobre kilka lat, kiedy to nabierze rozumu. Jednym z poważnych problemów młodych ludzi jest zbyt wczesna ciąża i co za tym idzie dziecko, którym należałoby się zająć. Obecnie modne jest wśród par również bardzo młodych nocowanie ze sobą. Jest to na porządku dziennym z całkowitą często świadomością rodziców. Jest to olbrzymi błąd. W takich warunkach nie trudno do sprowadzenia na świat maleńkiego, niepożądanego jeszcze dziecka. Rodzice często tłumaczą się tym, że w ten sposób mają dziecko pod pewną kontrolą. Wolą takie rozwiązanie niż na przykład niebezpieczne nocne dyskoteki z udziałem nieobliczalnych ludzi, narkotyków, alkoholu i tak dalej. Zbuntowany wiek nastolatka jest szczególnym okresem. Rodzice w tym czasie powinni odpowiednio zaopiekować się dzieckiem. Jeżeli wcześniejsze relacje między tymi dwoma stronami były właściwe to jest szansa na łagodny jego przebieg bez większych niespodzianek. Właściwe regularne rozmowy na różne tematy mogą pozwolić na wyłapanie przez rodzica pewnych problemów. Ważne jest to, aby dziecko było w domu zauważane, aby miało stały dostęp w razie potrzeby, do ojca czy matki. Obecnie wielu rodziców nie ma wystarczającego czasu na poświęcenie odpowiedniej uwagi dziecku. Dzieje się to na ogół z powodu zbyt dużych obowiązków w pracy czy też domu. Jeżeli straci się kontakt w tak trudnym dla dziecka okresie rodzic i młody człowiek, może doprowadzić do niepotrzebnie trudnych sytuacji w gronie rodziny i tak dalej.

Zakupy

Dla wielu ludzi bardzo często najlepszą rozrywką są zakupy, na które mogą się wybrać do sklepów, które najbardziej im odpowiadają i są sprawdzone. Można je robić na wiele sposobów, to znaczy wchodząc do jakiegoś konkretnego sklepu, ale także mogą to ...

Więcej

Podnoszenie kwalifikacji

Wiadomym jest, że człowiek uczy się przez całe życie. Poznawanie świata i zdobywanie pierwszych doświadczeń rozpoczyna się wraz z przyjściem na świat. Wybierając kierunek kształcenia człowiek w pewien sposób określa swoją życiową drogę. Nauka nie koń...

Więcej