Problemy w zdobywaniu wiedzy

Mimo że nauka i różne jej dziedziny bardzo szybko się rozwijają, a dostęp do wiedzy jest coraz szerszy, pojawiają się problemy w zdobywaniu wiedzy czy też edukowaniu młodego pokolenia. Przyczyn tak zaistniałej sytuacji jest wiele. Najczęstsze są tak naprawdę dwie, a mianowicie problemy w domu lub trudności w nauce jak na przykład dysleksja, przy czym pierwszy wymieniony powód jest o wiele bardziej groźny. Coraz częściej media nagłaśniają sprawy rodzin patologicznych, z których dzieci są najbardziej pokrzywdzone. Rodzice, borykający się najczęściej z problemem alkoholowym nie tylko nie zajmują się swoimi dziećmi i stwarzają dla nich zagrożenie, ale także odbierają im dzieciństwo. Dzieci z rodzin patologicznych bardzo często zajmując się swoimi rodzicami zaniedbują szkołę, opuszczają zajęcia, nie uczą się na bieżąco. Mimo to lubią chodzić do szkoły, bo czas spędzony na zajęciach to chociaż na moment wolny umysł od tego co dzieje się w domu. Poza tym zdarza się, że szkoły to jedyne miejsce, gdzie dzieci te mogą zjeść ciepły posiłek. Dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową bardzo wiele tracą w porównaniu do swoich rówieśników i dlatego trzeba wychodzić im naprzeciw i pomagać wyjść z tej sytuacji i odnaleźć się. Problem z dysleksją nie jest aż tak poważny, lecz także utrudnia naukę. Dzieci z tym zaburzeniem mają problemy z czytaniem lub pisaniem, wolniej też mogą przyswajać wiedzę. Zarówno nauczyciele jak i rodzice powinni poświęcać im więcej czasu i okazywać cierpliwość. Potrzeba jest dużo pracy i ćwiczeń, aby wyeliminować te zaburzenia. Dysleksja ma wiele odmian, m.in. dysortografia objawiająca się robieniem błędów w tekście pisanym, dysgrafia, czyli zniekształcanie pisma, a także inne odmiany dysleksji, polegające na trudności w rozwiązywaniu najprostszych działań matematycznych oraz problem cichego mówienia. Placówki oświatowe wychodzą takim uczniom naprzeciw, pomagając im wyrównać poziom i dogonić rówieśników. Organizowane są specjalne zajęcia, które mają na celu dodatkowe powtórzenia materiału, wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii, a przede wszystkim ćwiczenie się w czytaniu, pisaniu poprzez liczne ćwiczenia. Ponadto przy okazji różnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, a także egzaminów czy to po szkole podstawowej czy gimnazjum uczniom ze stwierdzoną dysleksją wydłuża się czas pisania, aby tym samym wyrównać ich szanse z innymi dziećmi. Jak widać problemów i trudności w zdobywaniu wiedzy jest bardzo dużo. Wiele dzieci musi na co dzień zmagać się z różnymi przeciwnościami losu, utrudniającymi im zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy. Jest to smutne podsumowanie, zwłaszcza, że dziś cały świat nastawiony jest na wytwarzanie i przekaz coraz to nowych wiadomości; nauka cały czas idzie naprzód; dąży się do tego, aby społeczeństwo było jak najlepiej wykształcone, aby już od dziecka edukować młodych ludzi, zapisywać ich na kursy języków obcych i rozwijać ich zdolności muzyczne bądź sportowe. Przygnębia fakt, że nie wszystkie mają równy start i podobne możliwości do tego, aby poznawać nowe tajniki wiedzy. Dlatego potrzeba dużo dobrych ludzi, którzy pomogą takim dzieciom i pokażą im nowe możliwości i lepsze perspektywy.

Z czego czerpią wzorce nastolatki?

Niezaprzeczalnie, dorastanie to jeden z najtrudniejszych okresów w życiu chyba każdego człowieka. W tym przedziwnym i skomplikowanym procesie bierze udział wiele czynników, jednak sztandarowym przykładem na udział czynników zewnętrznych w kształtowan...

Więcej

Wiedza – do czego służy i jak się ją zdobywa?

Od dziecka wszyscy powtarzają nam, że trzeba zdobywać wiedzę, kształcić się i doskonalić swoje umiejętności. Jednak co to jest ta wiedza, do której zdobycia należy dążyć? W najprostszym ujęciu, wiedza to wszystkie informacje, które człowiek może przy...

Więcej